Varför använder sig Sveriges försäkringssektor av Mosaic™ data?

Den frågan ställde vi André Schill, Senior Client Manager på InsightOne, som arbetar med ett antal segmenteringsprojekt i bank- och försäkringsbranschen. Nedan har han listat de främsta anledningarna till varför många försäkringsbolag använder externt berikningsdata som Mosaic™.

1. När passar vilken försäkring?

Mosaic™-data bidrar starkt till att försäkringsbolagen kan förstå sina kunders och potentiella kunders unika situation. Utifrån livsstil, intressen, värderingar och livsfas är det möjligt att erbjuda anpassade försäkringar som resonerar med individer i varje livsskede – Alltid med kirurgisk precision.

2. Mästerlig riskhantering

Mosaic™-data tillåter försäkringsbolagen att proaktivt hantera risker och ger omfattande insikter i beteenden, demografi, geografiska unikheter vilket möjliggör exakt riskbedömning vilket i slutändan leder till mer konkurrenskraftiga och robusta försäkringserbjudanden.

3. Insiktsfullt beslutsfattande

 Genom att nyttja Mosaic™-data låser försäkringsbolagen upp förmågan att fatta beslut som grundas på data, vilket gynnar både slutkunden och företaget samt driver innovation och effektivitet i rätt riktning.

4. Förbättrat Engagemang

Med Mosaic™-data både på kundbasen och i marknaden är det möjligt att nyttja ett gemensamt språk i hela organisationen som beskriver slutkonsumenten. Detta syftar till att ha samsyn av de olika kundsegementen samt till att främja meningsfulla samtal som kretsar kring kundpreferenser och ambitioner, vilket stärker relationen med försäkringstagaren.

Nyfiken på hur Mosaic™-data kan hjälpa dina affärer? Hör av dig så berättar vi mer.

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy