Kunddata

Aktuell kunddata med hög relevans

Är dina kunddata up to date? Välordnade och uppdaterade kunddata utgör grunden för ett bra marknadsföringsarbete. Förutom att adressuppgifter och data över kundernas köp behöver hållas aktuella så kan kunddata vara så mycket mer.

Genom att addera tredjeparts data på kundbasen får du insikt om vad dina kunder gör då de inte handlar hos dig. Det kan bli ett av dina viktigaste verktyg i marknadsföringen om det utnyttjas till fullo.

Låt din kunddata bli mer än bara en adressbok.

Vilket data behöver jag?

Den första fråga du bör ställa dig är vilka data du faktiskt behöver. Genom att ha koll på dina kunders livsstil och förutsättningar så kan du skapa optimerade marknadsföringskampanjer som leder till merförsäljning och att kunderna stannar kvar hos dig. Sen är det förstås viktigt att grundläggande uppgifter är uppdaterade så att du verkligen kan hålla kontakten med kunderna. En API-lösning mot Skatteverket eller annan instans som håller reda på folkbokföringsadress säkerställer att du alltid har dina kunders aktuella adressuppgifter.

Berikande kundattribut

Relevanta kundattribut (consumer attributes) kan ge dig viktig kunskap kring marknadsföringsåtgärder som kan förbättra dina resultat. Har dina kunder familj med barn eller är de singelhushåll? Hur ser deras ekonomiska förutsättningar ut? Bor de i egen eller i hyrd bostad? Har de bil eller andra fordon? Denna typ av data kan hjälpa dig identifiera nya mönster, göra skarpare prediktioner och hjälpa dig skapa riktade kampanjer med differentierad kommunikation.

Kombinera internt kunddata med inköpt data

Genom att integrera smart data i dina CRM-processer kan du optimera dina kampanjer ytterligare. Med rätt data på plats kan du skapa relevans i din kommunikation, samt öka träffsäkerheten att hitta och nå nya kunder på marknaden. Vi hjälper dig att ta fram lösningar som är anpassade till just din verksamhet så att du kan krama juicen ur din kunddata och fokusera på rätt saker. Vi ser till att de data du har om dina kunder struktureras på ett enkelt sätt, kan användas som grund till olika former av rapporter och kampanjer samt att alla data hålls uppdaterade på ett enkelt och automatiserat sätt. Med djupare insikt i kunden bakom data kan din verksamhet växa och nå nya höjder.

Se till att kunddata hanteras på rätt sätt

Med de nya reglerna kring GDPR som anger hur hantering av personuppgifter och andra data får gå till så är det väldigt viktigt att se till att alla kunddata hanteras säkert och att det finns tydliga rutiner för hur de ska uppdateras eller tas bort vid behov. När du samarbetar med oss kan du känna dig trygg. Vi är medlemmar i branschorganisationen SWEDMA och följer deras riktlinjer angående god sed vid hantering av kunddata. Dessa sträcker sig längre än det som anges i GDPR och säkerställer en hög personlig integritet. Läs mer om vår datasäkerhet.

Läs mer om

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med kunddata?

no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy