Fordonsuppgifter

Berika med bil- och fordonsdata

InsightOne har under många år erbjudit tjänster som bygger på en förädling av Transportstyrelsens fordonsregister gällande den svenska fordonsparken. Förädlingsarbetet vi genomför gör fordonsuppgifterna lättare att använda i olika sammanhang som t ex 

  • För att producera statistik och analysunderlag kring bil- och fordonsägare
  • I målgruppsurval för direktmarknadsföring mot bilägare
  • Vid berikning av kundregister med fordonsuppgifter (registerkomplettering)
Fordonsuppgifter

Bilen är en av de mest livsstilsindikerande faktorer vi har som konsumenter.

Fordonsuppgifter som statistik och analysunderlag

Oavsett om dina tjänster och produkter är bilrelaterade (bilar, bilförsäkringar mm) eller ej (semesterresor, dagligvaror, bostäder mm) så kan bil- och fordonsuppgifter bli en viktig komponent av din analys. Bilen är en av de mest livsstilsindikerande faktorer vi har som konsumenter och ger ofta en indikation på både de hårda (ekonomiska, demografiska) förutsättningar som finns såväl som de mjuka (attityder, preferenser, värderingar och drivkrafter) kring en konsument. Därmed är också användningsområdet för datat skiftande beroende på syftet. Det är vanligt att informationen används både för att analysera bilmarknaden, men även för att beskriva målgrupper och bygga prediktiva modeller generellt. InsightOne håller även som enda leverantör i Sverige historiskt bildata som kan användas för t ex Trendanalys och skiften i den svenska fordonsparken.

Målgruppsurval för direktmarknadsföring med fordonsuppgifter

Datat innehåller information som är till stor nytta då urval för prospektering skall göras mot specifika bilägare/fordonsägare. Exempel på datapunkter som ofta nyttjas är:

  • Märke & Modell
  • Fordonets ålder
  • Tid sedan senaste förvärvande av fordonet
  • Ägarens livsstil (Mosaic™ mm)
  • Körsträcka per år för nuvarande ägare
  • Ägarens tidigare bilinnehav

Exempel på analyser inför en prospektering kan vara en s k Köpfönsternanalys där man med hjälp av Machine Learning bestämmer när den bästa tiden är att kontakta en bilägare. InsightOne kan också via Transportstyrelsen tillhandahålla kontaktinformation till fordonsägare.

Berikning av kundregister (registerkomplettering)

Alla branscher som har någon form av koppling till bil har stor nytta av att berika sitt kundregister med denna information. Tex inom försäkringsbranschen finns de ett behov av att förstå vilka bilar en kund har för att kunna ta rätt affärs- och marknadsföringsbeslut. 

Det kan handla om att ha rätt fordonsuppgifter om såväl teknisk information som t ex motorstyrka, ålder, fordonsklass, vikt mm. som antal tidigare ägare, antal bilar totalt och innehavstider. InsightOne kan bistå med berikningsprocesser som gör att dina affärs- och marknadsföringsbeslut mot dina befintliga kunder alltid tas på aktuell och korrekt information.

Läs mer om

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med bil- och fordonsdata?

no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy