Mosaic

Mosaic™

Livsstilsbaserad segmentering.

Mosaic™ ger möjlighet att kunna se människan ”bakom kunden” och förstå deras olika behov och drivkrafter. Segmenteringsmetoden beskriver intressen, värderingar, köpkraft och köpvanor, ekonomi, familjesituation, boendeform, utbildningsnivå och surfvanor både i den befintliga kundbasen och på marknaden i stort.

Livsstil, värderingar, köpbeslut och kanalpreferenser med basen i data och statistik.

Mosaic™ Sverige

Mosaic™ Sverige baseras på analys av de senaste trenderna i samhällsutvecklingen i Sverige, en omfångsrik mängd högkvalitativ data, statistik och en patenterad metodik för klusteranalys.

Livsstilsklassificeringen valideras och backas upp av analys och slutsatser av data från erkända marknadsundersökningar.

Sveriges hushåll klassificeras i 44 distinkta livsstilstyper och 14 övergripande grupper. Varje svensk vuxen faller in i en av dessa 44 livsstilstyper.

Mosaic™ livsstilar

Mosaic livsstilarna ger dig en nyanserad och heltäckande bild av dina kunders val, preferenser och vanor, vilket ger dig en unik grund för att utveckla produkter, kommunikation och erbjudanden. 

Bor man på landet eller i stan, i hyres- eller bostadsrätt, är man singel eller sambo, finns det barn i hushållet, är ekologiska varor viktiga eller är det priset som styr, vad har man för utbildning, vad är ens ekonomiska situation, tar man lätt till sig nya grejer eller är man mer traditionsbunden, i vilken media är man mest mottaglig till kommunikation, vad sysslar man med på fritiden osv.

Mosaic livsstilar

Ladda ner Mosaic Sverige broschyren för djupare inblick i de svenska livsstilarna.

Kommunicera med Mosaic™

Använd Mosaic™ för att nå din målgrupp i rätt media, format och enheter. Du kan styra allt från digitala annonser till fysiska ADR-utskick, SMS och Digital Out of Home reklam mot ett eller flera Mosaic™-segment. Mosaic™ ser till att du kommunicerar med samma målgrupper oavsett kanal.

Mosaic

Nå dina Mosaic-segment i alla kanaler.

Programmatic

Målgruppsstyrt köp av programmatiska annonser. Styr alla dina digitala annonser mot ett eller flera Mosaic™-segment. Vi samarbetar med Nordic Data Resources (NDR) som är ledande i Norden när det gäller att nå målgrupperna digitalt.

Social media

Sociala medier är ett bra komplement till andra kanaler. Vi hjälper dig nå dina Mosaic™-segment och målgrupper på Facebook och Instagram.

Hemsidan

Vilka livsstilar besöker din hemsida?

Med hjälp av cookie-data kan du lätt analysera vilka Mosaic™-grupper och typer som besöker din hemsida och vilka som konverterar. Tracka kampanjer och anpassa content efter personen bakom browsern. SAM Insights har tagits fram i samarbete med NDR och Digital Brain Nordic.

Läs mer om SAM Insights

ADR & TM

Nå dina Mosaic™-målgrupper med direktreklam via postlådan eller telefonen. Vi samarbetar med IDM vid adress- och telefonnummeruttag.

ODR

Nå dina Mosaic™-målgrupper oadresserat via postlådan. Vi samarbetar med Svensk Direktreklam som är postoperatör och hanterar oadresserad reklam.

DOOH

Du kan rikta utomhusreklam mot din Mosaic™ målgrupp. Vi samarbetar med VisualArt som förfogar över Sveriges största DOOH-nätverk, med digitala skärmar på över 120 centralstationer, köpcentrum och flygplatser runt om i landet.

Mosaic i olika länder

Mosaic™ finns tillgänglig på nordisk och global nivå, vilket gör det möjligt att koordinera marknadsarbetet över landsgränserna.

I Norden har InsightOne den exklusiva agenturen för all Mosaic- information.

Mosaic™ är världens ledande datadrivna konsumentklassificering som målar upp en tydlig bild av dina kunder på hushållsnivå. Konsumentklassificeringen är landsspecifik och finns tillgänglig i alla nordiska länder samt i över 30 länder globalt.

no en

InsightOne Nordic AB 2020 | Cookie Policy