Mosaic™

Livsstilsbaserad segmentering.

Mosaic™ ger möjlighet att kunna se människan ”bakom kunden” och förstå deras olika behov och drivkrafter. Segmenteringsmetoden beskriver intressen, värderingar, köpkraft och köpvanor, ekonomi, familjesituation, boendeform, utbildningsnivå och kanalpreferenser både i den befintliga kundbasen och på marknaden i stort.

Mosaic™ är världens ledande datadrivna konsumentklassificering som målar upp en tydlig bild av dina kunder på hushållsnivå. Konsumentklassificeringen är landsspecifik och finns tillgänglig i alla nordiska länder samt i över 30 länder globalt. Mosaic™-segmenteringen ger dig ett unikt och enhetligt verktyg för att identifiera, förstå och nå rätt konsumenter på ett konsekvent och relevant sätt över alla kanaler. Du kan använda Mosaic™ för att lära känna dina kunder bättre, skaffa nya kunder och utvinna potentialen ur dina befintliga kunder.

Ladda ner Mosaic™ Sverige-broschyren för djupare inblick i de svenska livsstilarna.

Berika

Berika er egna databas med Mosaic™ och driv fram kundinsikter om vad som kännetecknar kunder med olika beteenden och förutsättningar utifrån demografi och livsstil. 

Rikta

Skaffa rätt nya kunder genom att rikta er annonsering och kommunikation mot prospekts som finns i era lönsammaste Mosaic™ segment.

Optimera

Optimera interaktioner med befintliga kunder i egna digitala och traditionella kanaler genom att implementera Mosaic™-segmenteringen i dina system för kundinteraktionsprocesser. 

Mosaic™ Sverige

14 livstilsgrupper, 44 livsstilstyper

Mosaic™ Sverige baseras på analys av de senaste trenderna i samhälls- utvecklingen i Sverige, en omfångsrik mängd högkvalitativ data, statistik och en patenterad metodik för klusteranalys.

Livsstilsklassificeringen valideras och backas upp av analys och slutsatser av data från erkända marknadsundersökningar. Sveriges hushåll klassificeras i 44 distinkta livsstilstyper och 14 övergripande grupper. Varje svensk vuxen faller in i en av dessa 44 livsstilstyper.

För att bibehålla kvalitet i vår leverans av Mosaic™ livsstilar genomför vi regelbundet uppdateringar varvid vi tar hänsyn till förändringar i bakomliggande data, för att på ett så korrekt sätt som möjligt klassificera Sveriges konsumenter, adresser och områden i Mosaic™ livsstilar.

Hur använder andra företag Mosaic™ för att vässa sin strategiska och operativa marknadsföring?

Livsstil, värderingar, köpbeslut och kanalpreferenser med basen i data och statistik.

Mosaic™ livsstilar

Mosaic™ livsstilarna ger dig en nyanserad och heltäckande bild av dina kunders val, preferenser och vanor, vilket ger dig en unik grund för att utveckla produkter, kommunikation och erbjudanden. 

Bor man på landet eller i stan, i hyres- eller bostadsrätt, är man singel eller sambo, finns det barn i hushållet, är ekologiska varor viktiga eller är det priset som styr, vad har man för utbildning, vad är ens ekonomiska situation, tar man lätt till sig nya grejer eller är man mer traditionsbunden, i vilken media är man mest mottaglig till kommunikation, vad sysslar man med på fritiden osv.

Kommunicera med Mosaic™

Använd Mosaic™ för att nå din målgrupp i rätt media, format och enheter. Du kan styra allt från digitala annonser till fysiska ADR-utskick, SMS och Digital Out of Home reklam mot ett eller flera Mosaic™-segment. Mosaic™ ser till att du kommunicerar med samma målgrupp oavsett kanal.

Med hjälp av Samhub kan du lätt analysera vilka Mosaic™-grupper och typer som besöker din hemsida och vilka som konverterar. Du kan tracka kampanjer och anpassa content efter personen bakom browsern.

Nå dina Mosaic-segment i alla kanaler.

Programmatic

Styr alla dina digitala annonser mot ett eller flera Mosaic™-segment. Vi samarbetar med Nordic Data Resources (NDR) som är ledande i Norden när det gäller att nå målgrupper digitalt.

Social media

Sociala medier är ett bra komplement till andra kanaler. Vi hjälper dig nå dina Mosaic™-segment och målgrupper på Facebook och Instagram.

Hemsidan

Se vilka Mosaic™-grupper och typer som besöker din hemsida och vilka som konverterar med Samhub.

ADR & TM

Nå dina Mosaic™-målgrupper med direktreklam via postlådan eller telefonen. Vi samarbetar med IDM vid adress- och telefonnummeruttag.

ODR

Nå dina Mosaic™-målgrupper oadresserat via postlådan. Vi samarbetar med Svensk Direktreklam som är postoperatör och hanterar oadresserad reklam.

DOOH

Rikta utomhusreklam mot din Mosaic™ målgrupp. Vi samarbetar med Ocean Outdoor som förfogar över Sveriges största DOOH-nätverk, med digitala skärmar på över 120 centralstationer, köpcentrum och flygplatser runt om i landet.

Mosaic i olika länder

Mosaic™ finns tillgänglig på nordisk och global nivå, vilket gör det möjligt att koordinera marknadsarbetet över landsgränserna. I Norden har InsightOne den exklusiva agenturen för all Mosaic™- information.

Mosaic™ data gör det möjligt att se ”människan bakom kunden” och agera enligt deras olika behov och drivkrafter.

no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy