Mosaic

Livsstilsbaserad segmentering.

Mosaic™ ger möjlighet att kunna se människan ”bakom kunden” och förstå deras behov och drivkrafter.

Mosaic™ beskriver intressen, attityder, köpkraft och köpvanor, ekonomi, familjesituation, boendeform, utbildningsnivå och surfvanor både i den befintliga kundbasen och på marknaden i stort.

 

Livsstil, värderingar, köpbeslut och surfbeteende med basen i data och statistik.

Mosaic™ är världens ledande datadrivna konsumentklassificering som målar upp en tydlig bild av dina kunder på hushållsnivå. Konsumentklassificeringen är landsspecifik och finns tillgänglig i alla nordiska länder samt i över 30 länder globalt.

Mosaic™ Sverige.

Mosaic™ Sverige baseras på analys av de senaste trenderna i samhällsutvecklingen i Sverige, en omfångsrik mängd högkvalitativ data, statistik och en patenterad metodik för klusteranalys. Livsstilsklassificeringen valideras och backas upp av analys och slutsatser av data från erkända marknadsundersökningar.

Sveriges hushåll klassificeras i 44 distinkta livsstilstyper och 14 övergripande grupper. Varje svensk vuxen faller in i en av dessa 44 livsstilstyper.

44 livsstilstyper och 14 grupper.

Ladda ner broschyren för djupare inblick i de svenska livsstilarna.

Mosaic™ livsstilar.

Ger dig en nyanserad och heltäckande bild av dina kunders val, preferenser och vanor, vilket ger dig en unik grund för att utveckla produkter, kommunikation och erbjudanden.

Bor man på landet eller i stan, i hyres- eller bostadsrätt, är man singel eller sambo, finns det barn i hushållet, är ekologiska varor viktiga eller är det priset som styr, vad har man för utbildning, vad är ens ekonomiska situation, tar man lätt till sig nya grejer eller är man mer traditionsbunden, i vilken media är man mest mottaglig till kommunikation, vad sysslar man med på fritiden osv.

Tryck på saker som är viktiga för just din kund och överträffa hens förväntningar.

 

Insikt i vad din kund gör då hen inte handlar hos dig ger dig en kundförståelse som bidrar till mer relevans i din kommunikation och i dina erbjudanden.

Kommunicera med Mosaic™.

Använd Mosaic™ för att nå din målgrupp i alla media, format och enheter. Du kan styra allt från fysiska ADR-utskick och SMS till digitala annonser och Digital Out of Home reklam mot ett eller flera Mosaic™-segment. Mosaic™ ser till att du kommunicerar med samma målgrupper oavsett kanal.

Nå dina Mosaic-segement i alla kanaler.

Programmatic.

 

Målgruppsstyrt köp av programmatiska annonser. Styr alla dina digitala annonser mot ett eller flera Mosaic™-segment. Vi samarbetar med Nordic Data Resources (NDR) som är ledande i Norden när det gäller att nå målgrupperna digitalt.

ADR & TM.

 

Nå dina Mosaic™-målgrupper via postlådan eller telefon. Vi samarbetar med IDM.

 

 

Social Media.

 

Sociala medier är ett bra komplement till andra kanaler. Vi hjälper dig nå dina Mosaic™-segment och målgrupper på Facebook och Instagram.

 

ODR.

 

Nå dina Mosaic™-målgrupper oadresserat via postlådan. Vi samarbetar med Svensk Direktreklam som är postoperatör och hanterar oadresserad reklam.

 

Hemsidan.

 

Vilka livsstilar besöker din hemsida? Med hjälp av cookie-data kan du lätt analysera vilka Mosaic™-grupper och typer som besöker din hemsida och vilka som konverterar. Tracka kampanjer och anpassa content efter personen bakom browsern. Tjänsten har tagits fram i samarbete med NDR och Digital Brain Nordic .

SMS.

 

Nå dina Mosaic™-målgrupper via SMS. Vår samarbetspartner LINK Mobility hanterar 6,3 miljarder budskap per år. Meddelanden som innehåller fakturor, betalningar, specialerbjudanden, kuponger, kundlojalitetsprogram och annan information som paketleveranser, flygplan, banktjänster mm.

 

DOOH.

 

Du kan nu rikta utomhusreklam mot din Mosaic™ målgrupp. VisualArt profilerar samtliga centralstationer och köpcentrum med Mosaic™data – fördjupade insikter om livsstil, beteende och konsumtion. VisualArt förfogar över Sveriges största DOOH-nätverk, med digitala skärmar på över 120 centralstationer, köpcentrum och flygplatser runt om i landet.

Nå dina Mosaic™-segment både analogt och digitalt.

Mosaic i olika länder.

Mosaic™ finns tillgänglig på nordisk och global nivå, vilket gör det möjligt att koordinera marknadsarbetet över landsgränserna.

I Norden har InsightOne den exklusiva agenturen för all Mosaic- information.

 

 

Vi finns i Stockholm och Oslo.