MOSAIC

Livsstilsbaserad segmentering.

Kort om Mosaic™.

 

Mosaic™ ger möjlighet, på ett sätt som intern transaktionsdata aldrig kan ge, att kunna se människan ”bakom kunden” och förstå deras behov och drivkrafter. Mosaic™ beskriver intressen, attityder, köpkraft och köpvanor, inkomster, familjesituationer, boendeformer, utbildningsnivåer och surfvanor både i den befintliga kundbasen och på marknaden i stort.

Mosaic™ är världens ledande datadrivna konsumentklassificering som målar upp en tydlig bild av kunder på hushållsnivå. Konsumentklassificeringen är landsspecifik och finns tillgänglig i alla nordiska länder samt i över 30 länder globalt.

Livsstil, värderingar och köpbeslut med basen i data och statistik.

Mosaic™ Sverige.

 

Mosaic™ Sverige baseras på analys av de senaste trenderna i samhällsutvecklingen i Sverige, en omfångsrik mängd högkvalitativ data, statistik och en patenterad metodik för klusteranalys. Livsstilsklassificeringen valideras och backas upp av analys och slutsatser av data från erkända marknadsundersökningar. Sveriges hushåll klassificeras i 44 distinkta livsstilstyper och 14 övergripande grupper.

Mosaic™ finns även tillgänglig på nordisk och global nivå, vilket gör det möjligt att koordinera marknadsarbetet över landsgränserna.

Mosaic™ Norge

Mosaic™ Finland

Mosaic™ Danmark

Mosaic™ Norden

Mosaic™ Global (> 30 länder)

Ladda ner broschyren för djupare inblick i de svenska livsstilarna.

Mosaic™ livsstilar.

 

Ger dig en nyanserad och heltäckande bild av dina kunders val, preferenser och vanor, vilket ger dig en unik grund för att utveckla produkter, kommunikation och erbjudanden. Bor man på landet eller i stan, i hyres- eller bostadsrätt, är man singel eller sambo, finns det barn i hushållet, är ekologiska varor viktiga eller är det priset som styr, vad har man för utbildning, vad är ens ekonomiska situation, tar man lätt till sig nya grejer eller är man mer traditionsbunden, i vilken media är man mest mottaglig till reklam, vad sysslar man med på fritiden osv.

Insikterna om vad din kund gör då hen inte handlar hos dig ger dig en kundförståelse som bidrar till att du kan vara mer relevant i din kommunikation och i dina erbjudanden.

 

 

Tryck på saker som är viktiga för just din kund/prospekt och överträffa hens förväntningar.

 

Livsstilarna finns tillgängliga på hushållsnivå för kund- och målgruppsanalys (vid marknadskommunikationsbeslut) och på geografisk nivå för analys av geografiska lägen och upptagningsområden (vid lokaliseringsbeslut). Varje svensk vuxen faller in i en av dessa 44 livsstilstyper.

 

Vilka livsstilar är det som handlar hos dig?

Kommunicera med hjälp av Mosaic™ både analogt och digitalt.

Kommunicera med Mosaic™.

 

Använd Mosaic™ för att nå din målgrupp i alla media, format och enheter. Visste du att du kan placera alla dina digitala annonser på ett eller flera Mosaic™-segment?

Mosaic™ ADR

Nå dina Mosaic™-målgrupper via postlådan eller telefon. Vi samarbetar med Eniro som är ett ledande sökföretag för personer och företag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen.

Mosaic™ ODR

Nå dina Mosaic™-målgrupper oadresserat via postlådan. Vi samarbetar med Svensk Direktreklam som är postoperatör och hanterar oadresserad reklam.

Mosaic™ Social Media

Vi hjälper dig nå dina segment och målgrupper på Facebook och Instagram. Sociala medier är ett bra komplement till andra kanaler och vi ser till att du kommunicerar med samma målgrupper oavsett kanal.

Mosaic™ SMS

Nå dina Mosaic™-målgrupper via SMS. Vår samarbetspartner LINK Mobility hanterar 6,3 miljarder budskap per år. Meddelanden som innehåller fakturor, betalningar, specialerbjudanden, kuponger, kundlojalitetsprogram och annan information som paketleveranser, flygplan, banktjänster mm.

Mosaic™ Programmatic

Målgruppsstyrt köp av programmatiska annonser.

Du kan placera alla dina digitala annonser på ett eller flera Mosaic™-segment. Använd Digital Mosaic™ för att nå din målgrupp i all media, format och enheter. Vi samarbetar med Nordic Data Resources (NDR) som är ledande i Norden när det gäller att nå målgrupperna digitalt.

 

Mosaic™ Online

Matcha dina besök på hemsidan med hjälp av Insight Dashboard. Med hjälp av cookie-data kan du lätt analysera vilka Mosaic™-grupper och typer som besöker din hemsida. Dashboarden kan användas för att visualisera era viktigaste KPI’er, ge en djupare bild av era kunder och fungera som underlag för er mediabyrå. Tjänsten har tagits fram i samarbete med NDR och Digital Brain Nordic .

Mosaic™ DOOH

Du kan nu rikta utomhusreklam mot din Mosaic™ målgrupp. VisualArt profilerar samtliga centralstationer och köpcentrum med Mosaic™data – fördjupade insikter om livsstil, beteende och konsumtion. VisualArt förfogar över Sveriges största DOOH-nätverk, med digitala skärmar på över 120 centralstationer, köpcentrum och flygplatser runt om i landet.

Ju bättre du förstår dina kunder desto starkare kan din marknadsföring vara.

Vi finns i Stockholm och Oslo.