Segmentation Portal™

Ett online målgruppsverktyg för Mosaic™.

Segmentation Portal™ hjälper dig bygga en grundlig förståelse för dina kunder och din marknad och ger dig all information du behöver i ditt dagliga arbete med de olika Mosaic™ livsstilarna.

Segmentation Portal™ Sverige ger en visualiserad och detaljerad bild av svenska konsumenter och deras demografiska egenskaper, livsstil och beteende. I portalen kan du bekanta dig närmare med Sveriges 44 distinkta livsstilstyper och 14 övergripande grupper. Varje svensk vuxen faller in i en av dessa 44 livsstilstyper.

Funktioner och användning

Analysera grupper och typer utifrån demografi och attribut som ålder, kön, ekonomi och barn.

Jämför grupper och typer för att hitta kontraster.

Förstå vilka andra segment som liknar dina idealkunder och expandera din räckvidd.

Förstå områden med hjälp av detaljerade geografiska värmekartor för varje grupp och typ.

Intresserad av ett test-login för att undersöka portalen närmare?

Varför jobba med Segmentation Portal™?

Utforska dina segment

Erhåll insikter om Mosaic Grupper och Typer genom såväl visuella element, textuella beskrivningar och statistisk information. De olika segmenten går att ordna på grupp-, typ eller postnummernivå.

Vilken livsstil och livsfas befinner sig dina kunder i? Hur ser deras ekonomi, boendeform, bilägande och familjesituation ut? Vilka intressen karaktäriserar dem?

Jämför grupper och typer

Lär känna likheter och skillnader mellan Mosaic Grupper och Typer baserat på statistisk information. Vilka skillnader finns mellan de olika livsstilarna?

Identifiera din målgrupp

Bygg upp en bild av dina idealkunder och identifiera vilka segment du skall rikta dig mot. Förstå vilka andra segment som liknar dina idealkunder och expandera din räckvidd.

Hitta tvillingar och upptäck nya insikter om hur du effektivt når fram till dem i olika kanaler.

Arbeta över landsgränser

Segmentation Portal™ är landsspecifik och finns idag tillgänglig på flere marknader, bl.a. Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Stor Britannien och USA.

Bygg en grundlig förståelse för vilka dina kunder är och vilken publik du ska sträva efter.

no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy