Datadriven marknadsföring och nykundsbearbetning
 

Datadriven marknadsföring är vägen fram i lågkonjunktur

Under alla mina år som jag har arbetat med datadriven marknadsföring har jag hunnit vara med om både blomstrande högkonjunkturer såväl som iskalla lågkonjunkturer. Det jag har slagits av under dessa år är hur lite vi på InsightOne har känt av svängningarna rent affärsmässigt – ibland snarare en ökning i dåliga tider. Vad beror detta på?

En stor del av svaret hittar vi nog i det faktum att insikts- och datadrivna processer är effektiviserande och ökar effekten av de marknadsaktiviteter som företagen gör. Detta har gjort att när lågkonjunkturen slår till inser många som sitter på en marknadsbudget att man behöver bli effektivare i hur man använder sina resurser – man har helt enkelt inte råd att vara ogenomtänkt eller agera enbart på intuition.

Det egna datat – en ofta outnyttjad guldgruva för nykundsbearbetning

En tillgång i företaget som ofta inte är utnyttjad fullt ut trots att man investerat både länge och mycket är det egna datat. Här finns enorma möjligheter att både spara resurser såväl som att öka din RODI (Return On Data Investment).

Genom att låta ditt eget data (kunddata, transaktionsdata) tillsammans med extern tillförd data visa dig var du står och hur du har kommit dit, kan du även fatta beslut om framtida aktiviteter med största möjliga effekt. Begreppet: ”För att känna din framtid behöver du förstå din historia”, passar väldigt bra in i den här diskussionen. Vilka är mina bästa kundsegment idag? Hur erövrade jag dem? Var finns min framtida potential? Hur behöver jag förändra min nykundsbearbetning?

När konjunkturen kräver av oss att vara försiktigare med våra marknadsresurser innebär det i de allra flesta fall att vi behöver bli smartare – något vi ju egentligen alltid borde sträva efter. Så – ibland är en lågkonjunktur någonting bra.

– Markus Jürss, Sverigechef InsightOne


 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy