InsightOne’s samarbete med SEI – minskade klimatfotavtryck på lokal nivå

Stockholm Environment Institute (SEI) har startat ett nytt projekt som ska hjälpa svenska myndigheter att kartlägga och minska svenskarnas utsläpp som genereras av konsumtion. Vi på InsightOne har det stora nöjet att få vara med och utveckla verktyget som bl.a. skall hjälpa kommuner ta fram nya initiativ och aktiviteter på kommunal nivå för att adressera de konsumtionsbaserade utsläppen.

Accelerera mot Agenda 2030

Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå är ett projektet som leds av SEI i nära samarbete med två svenska kommuner – Kalmar och Umeå – samt InsightOne. InsightOne bidrar till arbetet med att bryta ner de nationella konsumtionsbaserade utsläppen till postnummernivå.

Projektet omfattar utveckling av ett verktyg som kommer att tillhandahålla en databas över hushållens och de offentliga myndigheternas klimatavtryck från konsumtion med statistik per kommun. Verktyget kommer också att tillhandahålla en funktion som ska fungera som ett stöd för kommunernas arbete med att identifiera effektiva styrmedel och åtgärder för att minska de konsumtionsbaserade utsläpp som genereras av den egna verksamheten, samt hushållens utsläpp.

Även om de klimatutsläpp som genereras inom svenskt territorium har sjunkit under de senaste två decennierna, ligger de svenska konsumtionsbaserade utsläppen fortfarande på en hög nivå med omkring 10 ton per person och år. Dessa måste minska kraftigt om vi ska komma ner till omkring ett ton per person och år till 2050 som är det globala genomsnitt som FN:s klimatpanel IPCC har fastställt vara nödvändigt för att nå Parisavtalets mål.

− Kommunernas arbete kommer att vara avgörande för att nå denna minskning, säger projektledare Elena Dawkins vid Stockholm Environment Institute, SEI. ”Flera svenska kommuner har höga ambitioner för att minska sina klimatavtryck, implementera 2030 agendan för hållbar utveckling och stödja hållbara livsstilar, men de har saknat de data de behöver på lokal nivå för att kunna planera effektivt och mäta framstegen. Verktyget kommer att kunna bidra till att utveckla nya initiativ och aktiviteter på kommunal nivå för att adressera de konsumtionsbaserade utsläppen,” fortsätter Dawkins.

− I Umeå har vi sedan tidigare påbörjat arbetet med att beräkna konsumtionens klimatpåverkan på kommunal nivå, men utmaningen är att hitta en kostnadseffektiv modell som fungerar för alla kommuner, både små och stora. Vi hoppas att samarbetet med Kalmar och SEI kan stärka vårt och andra kommuners arbete med att förstå konsumtionens klimatpåverkan och i förlängningen identifiera effektiva styrmedel, säger Johan Sandström, energi- och klimatstrateg i Umeå kommun.

Data och utbildningsmaterial görs tillgängligt för intresserade aktörer

Som en del av projektet kommer SEI också att erbjuda intresserade kommuner en workshop för att demonstrera hur verktyget är uppbyggt och kan användas. När projektet är avslutat kommer verktyget med samtliga data och utbildningsmaterial att göras tillgängligt för alla intresserade aktörer.

Läs SEI:s pressrelease:

Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå

För intervjuer och frågor, kontakta gärna:

Katarina Axelsson, forskare vid Stockholm Environment Institute
katarina.axelsson@sei.org  073-707 85 77

Ylva Rylander, pressansvarig vid Stockholm Environment Institute
ylva.rylander@sei.org  073-150 33 84

Märta Streijffert, projektledare vid Umeå kommun, 070-590 01 82

Sara Gripstrand, strateg, Kalmar kommun, 0480-45 00 89

Johan Lundin, Solution Director, InsightOne, johan.lundin@insightone.se

Stockholm Environment Institute är en internationell och oberoende forsknings- och policyorganisation som tacklar miljö- och hållbarhetsutmaningar. SEI kopplar samman vetenskap och beslutsfattande för att utveckla lösningar och bidra till en hållbar framtid för alla. På åtta center i Europa, Asien, Afrika och Amerika är de engagerade i policyprocesser, utvecklingsåtgärder och affärspraxis över hela världen www.sei.org @SEIforskning

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy