GIS
 

Vad är GIS?

Om du någon gång använt mobilens GPS eller en karttjänst på nätet så har du använt dig av geografisk information (geodata) och GIS (geografiska informationssystem). 

GIS är system som används för att samla in, lagra, bearbeta, analysera och visualisera information som är kopplat till en specifik geografisk plats. GIS tillåter dig analysera och tolka stora mängder data samt visualisera komplex information på ett överskådligt sätt. Kartmiljön är något de flesta av oss kan relatera till vilket gör att det bakomliggande datat blir snabbare och enklare att tolka visuellt. Idag är GIS-verktygen så pass väl utvecklade att man även kan bedriva viss analys i dessa. Urval av data genom att ringa in eller klicka på geografiska områden är vanligt och ger många slutanvändare av datat ett mer dynamiskt sätt att tillgodogöra sig den kraft som bearbetat data erbjuder. Många av de kunder vi på InsightOne förser med analys och data använder även ett GIS-verktyg för att ytterligare öka nyttan av datat.  

Geodata som strategisk komponent

I en allt mer uppkopplad värld tillför den geografiska dimensionen möjligheten att ta fram nya insikter för mer träffsäkra och smarta beslut. Digitaliseringen har gett oss tillgång till mängder med data, varav geodata är en viktig komponent. Geodata är idag en värdefull strategisk resurs för mängder av företag där det geografiska läget har betydelse. Med hjälp av geodata och GIS är det lättare att se samband och mönster i data, vilket ger bättre beslutsunderlag och effektivare verksamheter. 

Användningsområden för GIS

GIS hjälper till att visualisera komplexa samband på ett lättförståeligt sätt. Genom att visualisera och analysera geografiska data som är viktiga för verksamheten får man insikt i olika samband, mönster och trender. Men hjälp av geografisk analys och kartor kan man t.ex. upptäcka nya affärs- och etableringsmöjligheter, underutnyttjade tillgångar eller områden, följa konsumenters rörelsemönster, planera transportrutter mm. Med hjälp av information om kunder och segment kan InsightOne genom t ex Mosaic koppla ihop kunder eller konsumenters likheter och skillnader via preferenser och värderingar med geodata, och på så sätt kartlägga och visualisera var olika livsstilar och kundsegment befinner sig rent geografiskt. 

GIS och geodata används av såväl kommuner och myndigheter som av företag inom tex. energi-, bank- och försäkringsbranschen. Exempel på användningsområden är: 

  • Visualisering av befolkningsdata, kunddata och annan statistik kopplat till ett område 
  • Visualisering av olika rörelsemönster 
  • Etablering av nya handelsplatser 
  • Stadsplanering 
  • Trafik och transport 
  • Visualisering av miljö- och klimatpåverkan 
  • Hälsofrågor, vård och epidemiologi 

Intresserad av att veta mer om vad GIS och geodata kan tillföra för insikter i era beslut? Kontakta oss så berättar vi mer. 


Läs mer

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy