Profilering – kombinera intern och extern data för att få en komplett bild av dina kunder

De allra flesta företag har en bild av vem deras kund är. Man kanske inte vet säkert, utan antar att det är på ett visst sätt.

Man grundar sin profil i djup kunskap om den egna verksamheten och klär den med en vag bild av vem som finns i kundbasen från transaktionshistorik. Man skapar sig en bild av kunden från magkänsla och antaganden utöver den information som faktiskt ges. Farligt när man har för lite information är att dra alla över en kam, att anta att alla beter sig likadant och är likadana. Men lika farligt för budgeten, målen och varumärket är att differentiera med för lite kött på benen.

Varför profilering?

Profilering innebär inte bara att man får en god förståelse och insikt kring sin kundbas. Med rätt data – och rätt koppling mellan olika datakällor – får man en full förståelse om marknaden och hur man bör agera på den för att effektivisera sin marknadsföring, hålla budskapet relevant och på så vis uppnå en högre ROMI (Return on Marketing Investment). Att skapa sig en fullständig bild av beteenden, attityder och drivkrafter hos kunderna, prospekts och marknaden är en förutsättning för att möta och rent av överträffa deras förväntningar.

Man måste sammanfoga den specialiserade kunskap man har om sin egen verksamhet och sitt varumärke med förståelsen för målgrupper, med andra ord se till att ”Vad vi vill säga” och ”Vad de vill höra” matchar, för att sedan kunna skapa relevanta budskap.

IO_profilering_inlagg

Ju mer information som kan kläs på kundbasen, ju skarpare insikter kan dras. Den interna transaktiosnhistoriken kan svara på hur kunden beter sig när den handlar hos oss, men saknar livsstils- och marknads-perspektiv. Genom att koppla den interna datan till extern data och undersökningsdata får man inte bara en tydligare bild av vad kunden gör när den inte handlar hos oss, utan även en förståelse för marknaden och konkurrenssituationen.

En profilering tillåter dig inte bara att skaffa dig en full förståelse för vilka dina kunder är och var de befinner sig på marknaden, utan även vilka drivkrafter, beteenden och attityder som påverkar deras köpbeslut. Rätt applicering av profileringen underlättar utformningen av kommunikationen och kanalval, allt från traditionella medier till digitala kanaler.

Koppla profileringen till marknaden med extern data

Kopplingen till marknaden via externdata gör att en profilering inte längre blir en hyllprodukt utan kan användas rent operativt – du kan skapa relevant kommunikation till rätt person.

Vår syn på en komplett profilering är att det ska vara möjligt att applicera den på befintliga kunder och ta den till marknaden för att skapa relevans. En bra kundprofilering hjälper till i alla steg – allt från förståelse och strategi till taktiska beslut och genomföranden. De antaganden som tidigare formats från transaktionshistoriken blir mer greppbara och agerbara. En tydlig målsättning skapar rätt förutsättningar för en framgångsrik profilering och underlättar i såväl analysfasen som appliceringen.

Genom att veta hur kundbasen faktiskt ser ut och vart du bör fokusera dras alla inte över samma kam längre och de målgrupper som urskiljs kan få relevant kommunikation i rätt kanaler.

Profilering_inlagg

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy