29.4 Frukostseminarium – Profilering

Välkommen på frukostseminarium 29.4! Den här gången kommer vi att gå in på ämnet Profilering – kombinera intern och extern data för en komplett bild av dina kunder.

Grunden till smart marknadsföring börjar i insiktsarbetet, välkomna att fylla på idébanken!

Vi bjuder på frukost samt insikter om kundprofilering. Hur vi med hjälp av data kan få reda på vilka kunderna är, vad de köper, när de köper, var de bor, hur och varför de fattar de konsumtionsbeslut de gör, i vilken kanal du kan nå dem mm. Genom att identifiera, förstå och nå dina målgrupper kan du mer effektivt hitta nya kunder, utveckla och utvinna potentialen hos befintliga kunder samt lojalisera kundstocken. En bra profilering ger dig förutsättningarna för att kunna identifiera marknadsmöjligheter, agera på rätt information och driva relevant och anpassad kommunikation gentemot rätt målgrupp i rätt kanal. Spännade eller hur!

Anmäl dig här: Frukostseminarium – Profilering

Tid: 9.00-11.00

Plats: Stockholm, lokalen meddelas inom kort

Talare: Mats Wiberger & Frida Boman / InsightOne

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy