Linas Matkasse nominerad till Guldnyckelns analys- & resultatpris

Vi är superstolta att tillsammans med Linas matkasse och ROI Division tävla i årets Guldnyckel!

Linas Matkasse jobbar sedan länge bland annat med adresserad DR för att få in nya kunder. Produktionen görs inhouse och svarsfrekvensen har varit förhållandevis låg, men ändå lönsam. Vårt samarbete började redan 2013 och har sedan dess innefattat såväl en heltäckande kundprofilering som målgruppsurval för specifika kampanjer.

“Restaurang Hemma”

Kampanjen vi tävlar i Guldnyckeln med går under namnet ”Restaurang Hemma” och tog både analysen och det kreativa arbetet till en ny nivå i januari i år.

Kampanjens målgrupp har tagits fram med hjälp av en scoringmodell där föregående års kampanjdata kombinerats med extern information för att identifiera vad som påverkar att en individ väljer att bli kund. Den externa informationen kompletterar kunddatabasen med livsstilsbetonade variabler som socioekonomi och demografi, bland annat Mosaic™, för att ge en än mer beskrivande bild av kunden och dess preferenser. Därtill har ROI Division tagit fram en idébaserad ADR-enhet.

Det totala antalet nya kunder var hela 85% högre än kampanjens utsatta mål och visar tydligt att det för ett framgångsrikt resultat lönar sig att jobba hårt både med målgruppsurval och analys, samt att lägga lite extra krut på idé och utformning när man tar fram ett DR.

Nu håller vi tummarna inför den 19 mars och Guldnyckelns galakväll!

Linas_Matkasse_04_1200
Bild: ROI Division

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy