Mosaic 6.0 lanseras i Norge

Vi säger hej till Mosaic™ Norge 6.0! Den norska Mosaic™en har uppgraderats och är mer omfattande och träffsäker än tidigare. Resultatet är ännu bättre kund- och marknadsinsikt. Var med när vi lanserar den senaste generationen av Mosaic™-verktyget torsdagen den 29 februari i Oslo!

Torsdag 29. februari

Klockan 08:00 – 11:00

Høyres Hus | Stortingsgata 20, 0161 Oslo

Du är välkommen till en spännande introduktion av generation 6.0, där nya datakällor och analysmetoder har medfört betydande förbättringar i verktyget. Arbetet med uppgraderingen har utförts tillsammans med vår långvariga partner, Experian Ltd., som är ansvarig för Mosaic™-metodiken i över 35 länder. Nya dataset och intelligenta data har gjort det möjligt att förbättra den världsledande och unika segmenteringsmetodiken.

Nyckelordet är målgrupper som kan bearbetas i alla kanaler. Framväxten av lojalitetsklubbar inom nästan alla branscher kräver alltmer insikt i kunder och marknader. Insikter som kan ge vägledning för mer relevanta budskap och kanalval. Mosaic™-metodiken kommer att vara en viktig komponent i framtida marknadsföring. Med oss har vi kunder och samarbetspartners som kan belysa detta.

Nya användningsområden för Mosaic™ är fokus för lanseringen. Andreas från EVO, Cato från Initiative och Hans från Oculos kommer att berätta mer om hur metodiken kan användas i praktiken. Vi ser fram emot att fira denna milstolpe i vår produktutveckling tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, och hoppas att vi ser dig på torsdag den 29 februari!

Program

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy