Bekväm med att hyra ut ditt boende?

Känner du dig bekväm med att hyra ut ditt boende? Visste du att 13% av Sveriges befolkning hyrt ett privat boende online det senaste året, men bara strax under 2% hyrt ut sitt eget boende? Tack vare Mosaic och Kantar Sifos Orvesto Konsument-undersökning kan vi skapa insikter om uthyrningstrender via tjänster som till exempel Airbnb och Homeaway.

Två grupper utmärker sig bland de som använder uthyrningstjänster. Störst är gruppen unga kosmopoliter och medvetna pionjärer som tycker det är naturligt att delta i en delningsekonomi. Dessa personer tar inte bara del av det härliga med att uppleva en ny stad från en locals perspektiv utan man erbjuder också gärna andra samma möjlighet i sitt eget hem. Sen har vi också gruppen som gärna hyr ett privat boende men helst inte hyr ut sitt eget. Här finns i större utsträckning barnfamiljer.

Överlag ser vi en spridning i inkomstnivåer men gemensamt är att man är trendkänslig och socialt medveten. Att hyra ett privat boende är inte en budgetfråga utan det är en del av resan, ett sätt att uppleva.

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy