Områdesanalys och geografisk visualisering

Vad är områdesanalys och geografisk visualisering?

För att lyckas med interaktionen med dina kunder måste du ha en bra bild över vilka de är samt var i landet de befinner sig. Människors livsstilar skiljer sig beroende på hur och var man bor. Den geografiska dimensionen (geodata) tillför möjligheter att analysera data på övergripande nivå med syfte att se potentialen i marknaden eller sin kundbas inom ett specifikt geografiskt område. Det kan till exempel handla om beslut om etablering av fysisk butik eller affärsutveckling inom vissa kundsegment.

Områdesanalys

Med hjälp av geodata kan en mer flerdimensionell analys göras som underlag för strategiskt viktiga beslut.

Visualisering av de olika livsstilarna som bor längs gröna linjen i Stockholm.

Genom att länka samman intern data med extern smart data och visualisera den går det att skapa värdefulla insikter som kan användas i både sitt segmenterings- och prospekteringsarbete.

Vilka förbättringar upplever organisationer som använder sig av områdesanalys?

Organisationer som inser värdet av datadrivna insikter och geodata upplever förbättringar inom främst fem områden:

 1. Ökad effektivitet genom större förståelse för kunderna
 2. Mer relevant kommunikation till kunder och prospekts
 3. Nöjdare kunder 
 4. Lägre kostnader för marknadsföring
 5. Övergripande resultatförbättringar

Exempel på frågor man kan få svar på i en områdesanalys

 • Vilka bor i området, vilka livsstilar och vilken inkomst har de?
 • Är det barnfamiljer, singlar, par eller äldre som utgör basen för området? 
 • Bor de i villa, hyreslägenhet eller bostadsrätt?
 • Hur ser åldersfördelningen ut?
 • Hur ser värderingar, intressen och konsumtion ut?
 • Har de en eller flera bilar?
 • Vad har befolkningen i området för syn på reklam och vilka mediavanor har de?

Vad gör en områdesanalys lyckad?

 • Ett tydligt syfte med analysen är grundläggande för att kunna tillgodogöra sig insikter avseende geografin
 • Förmåga att strukturera och lagra insikterna
 • Användandet av insikterna i operationen
 • Visualisera data och resultat
 • Analysera resultatet och ta action
 • Följ upp

Hur genomför man en områdesanalys?

De flesta organisationer och företag börjar sina analyser och jakten på insikt i sitt eget data – i sina kundregister eller i sitt transaktionsdata. Här arbetar man oftast med att leta efter mönster och beteenden hos sina befintliga kunder.

Men hur kan vi ta denna insikt vidare ut mot marknaden där vi fortfarande har många framtida nya kunder att erövra och lojalisera? Ett ofta framgångsrikt sätt att göra detta på är att applicera externt data, som t ex Mosaic™ ,över redan kända och till viss del analyserad information i kundstocken eller transaktionsdatabasen.

Detta gör att vi kan sätta våra kundinsikter i relation till hela marknaden och därmed även kunna identifiera var potentialen finns.Genom att kunna ta de internt identifierade möjligheterna på befintliga kunder ut till den ännu oerövrade delen av marknaden kan såväl rätt kanalval som potentialer visualiseras och kartläggas i en geografisk miljö.

Lycka till!

Sammanhang där en områdesanalys ger ett stort värde

 1. Etablering/avetablering
 2. Ökad insikt kring sitt upptagningsområde
 3. Kundanalys handelsområde/köpcentrum
 4. Optimering av Adresserad Direkt Reklam / Oadresserad Direkt Reklam (ADR/ODR)

Area Insight App

Vill du arbeta självständigt med din områdesanalys? Då erbjuder vi Area Insight App som ger dig möjligheten att själv arbeta fram insikter kring konsumenter i ett specifikt område – smidigt och enkelt.

Area Insight app för självständigt arbete med din områdesanalys.

Vill du veta mer eller behöver du hjälp med områdesanalys och geografisk visualisering?

no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy