Category Archives: Kundcase

Marknadssegmentering för 3

InsightOne har tillsammans med 3 skapat en skräddarsydd marknadssegmentering baserad på drivkrafter och Mosaic ™ data. Tack vare segmenteringen har sälj- och marknadsorganisationen, lojalitetsavdelningen (CRM), analysavdelningen och avdelningen för market research…

ADR för Linas Matkasse

Linas Matkasse jobbar sedan länge bland annat med adresserad direkt reklam, ADR, för att få in nya kunder. Vårt samarbete började redan 2013 och har sedan dess innefattat såväl en…

Naturskyddsföreningens resa mot 200 000 medlemmar

Naturskyddsföreningen har med hjälp av InsightOnes analyser och smarta urval gått ifrån att enbart fokusera på ett positivt avslut i den enskilda nyrekryteringsaktiviteten, till att bygga mer nyanserade målgrupper med…

Smarta områdesanalyser för SATS

SATS använder områdesanalyser från InsightOne för att få ökad insikt i potentiella lägen för nya etableringar. Med hjälp av rapporter och interaktiva kartor i verktyget MMexpress hjälper vi SATS att…

Studieförbundet Vuxenskolan ökade antalet kursdeltagare med 15%

Studieförbundet vuxenskolans rikskampanj bidrog till en ökning av antalet anmälda kursdeltagare med 15 % jämfört med tidigare år. Hur? Med ökad insikt och skarpa analyser.   Studieförbundet Vuxenskolan (SV) arbetar…

Region Skåne använder Mosaic

REGION SKÅNE HAR MED HJÄLP AV INSIGHTONE OCH MOSAIC ™ LIVSSTILSKLASSIFICERING SKAPAT BÄTTRE UNDERLAG FÖR KONSTRUKTIV MEDBORGARDIALOG.   För att fatta rätt beslut för framtiden och löpande förbättra sitt arbete bjuder…