Kundinsikt

Kundinsikt som hjälper dig kommunicera relevant på riktigt.

Vet du vem din kund verkligen är? Vilka behov hen har och vad som driver hen? Alldeles för många organisationer baserar en stor del av sin marknadsföring på antaganden och egna föreställningar istället för att berika och analysera sitt kunddata för att få insikt i kundernas verkliga drivkrafter och värderingar. Med hjälp av smart data och analysverktyg som Mosaic™ omvandlar vi din kunddata till värdefulla insikter om kunderna och marknaden. Dessa insikter kan du ta vidare och förankra i verksamheten för bättre strategiska och operativa marknadsföringbeslut.

Ligg ett steg före kunderna och förstå deras behov för att bli relevant.

Likheter och skillnader bland dina kunder

Ingen kund är den andra lik, men om du genom att använda data grupperar kunderna efter t.ex. köpbeteende eller sin livsstil får du mycket bättre förutsättningar att bli relevant i ditt erbjudande. Att identifiera likheter och skillnader i din kundstock är en vital förutsättning för att göra dina kunders upplevelse hos dig så relevant och behovsanpassad som möjligt. Genom att, i din kommunikation och i dina operativa strategier, utnyttja dessa skillnader och likheter kommer du att öka såväl respons som konvertering. Genom att arbeta segmentsdrivet kommer marknadsföringsbudgeten att få en betydligt effektivare fördelning än om du arbetar osegmenterat.

Insikter som konverteras till tydliga målgrupper

Insikter och resultat som drivits fram ur ditt data blir inte nyttiga förrän du gjort dem operativt gångbara. Med det menar vi att insikterna måste gå att koppla till dina relevanta målgrupper eller segment. Genom att använda ett dataset som tillåter denna koppling, som tex. Mosaic™, kommer allt analytiskt arbete som lagts ner att slå igenom i kommunikationen mot målgruppen. Mosaic™ gör även målgrupperna lättförståeliga för övriga delar av din organisation, tex. marknad och försäljning. Då Mosaic™ är ett etablerat sätt att arbeta tillåter den dig att styra din annonsering eller följa dina kunder och besökare online utifrån ett målgruppsperspektiv.

Förstå hur du löser kundens behov

Så många organisationer pratar om att de agerar kundcentrerat, men hur många av dem gör det verkligen i praktiken? Det är otroligt viktigt att lära sig kundernas och marknadens behov och sedan koppla det mot sitt eget erbjudande. Här blir relevansen oerhört viktig. Det finns en stor risk att man “hittar på” kundbehov som kanske inte finns i praktiken om man börjar i fel ände och utgår ifrån de egna produkterna eller tjänsterna. Genom att på ett datadrivet sätt lära känna marknaden och det behov som konsumenterna har kan man säkerställa att det man erbjuder är något som efterfrågas.

Kundinsikt ger svar på behov och drivkrafter

Två kunder kan köpa samma produkt men av helt olika skäl. Genom att förstå dina kunders drivkrafter till ditt varumärke kan du också bli mer relevant i din kommunikation mot repsektive kund. Genom att förstå drivkrafterna hos kunderna kan även varumärkesarbetet förbättras då detta ofta är inriktat på marknadssegmentens olikheter avseende just drivkraft och livsstil. Beroende på vilket förhållningssätt till digital teknik konsumenterna i ett segment har, kan vi också lära oss i vilken kanal de bäst nås.

Läs mer om

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med kundinsikt?

no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy