Fotbolls-VM inget för hundägaren?

Tillsammans med Agria Djurförsäkringar har vi undersökt samband mellan hundägande och livsstil, baserat på de dryga 40 procent av Sveriges 784 000 hundar som är Agria försäkrar.

Att den trångbodda hundägaren ofta väljer en mindre ras än den hundägare som bor på en gård kanske inte är så uppseendeväckande, men vi fann även mindre väntade samband. Som till exempel att den som tittar på fotbolls-VM mindre sannolikt har hund än den som inte gör det.

Hur har vi kunnat dra dessa slutsatser?

För vårt syfte, att se samband mellan hundägande och livsstil, är det främst hundens ras och adress som är intressant.

Baserat på Agrias information skulle vi kunna utläsa vissa geografiska mönster, men det är först när vi adderar Mosaic™ livsstilsklassificering vi kan undersöka sambandet mellan just livsstil och hundras.

Mosaic™ ger en generalisering av Sveriges befolkning i syfte att beskriva och förutse konsumentbeteenden. Baserat på en mängd olika datakällor och adress som utgångspunkt delar Mosaic™ in befolkningen i 44 livsstilstyper samlade i 14 övergripande grupper. Utifrån hundarnas respektive adresser kan vi därmed tilldela varje hund en av 44 Mosaic™typer.

Varje Mosaic™typ kännetecknas av vissa egenskaper, beteenden och attityder. Genom att klassificera respektive hundägare i en av de 44 typerna kan vi därför undersöka korrelation mellan en hundägares val av hundras och ett specifikt beteende eller intresse. Exempelvis att livsstilar som visar ett större fotbollsintresse än genomsnittet med mindre sannolikhet är hundägare än de som inte är lika fotbollsintresserade.

» Läs Agrias pressrelease här

Oavsett om dina kunder försäkrar hundar hos dig, eller köper något helt annat hjälper vi dig gärna att få ökad insikt i vilka de är och vad som kännetecknar dem!

Vi hörs!

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy