Prediktiv analys – insikternas superkraft

Det är inte för ingenting som prediktiv analys är ett av modeorden inom marknadsföringsvärlden just nu.

Användningen av analysmetoder av prediktiv art ökar och en positiv framtid spås för all typ av prediktion. Just denna typ av analys syftar till att göra just det: förutspå framtiden. Vi kommer under de följande veckorna att djupdyka i just prediktiv analys – dess metoder, applikationsområden och alla dess fördelar. 

Prediktiv analys är ett brett begrepp som innefattar alla analytiska metoder som används för att förutse beteenden och trender. Genom att ha en förståelse för vilka som har högst sannolikhet att respondera på din kampanj, eller vilka som bär högst risk för churn, kan din marknadsbudget spenderas mer effektivt.

A och O i prediktiv analys är bra data. Hela syftet med är att arbeta från de trender som går att hitta i datat och dålig datakvalitet kan medföra att de trender som identifieras pekar åt fel håll. Datakvalitet tar dig bara det första väldigt viktiga steget. Med bra datakvalitet men utan en affärsförståelse för vad som är viktigt att predicera och ett tydligt mål med analysen blir även det bästa data irrelevant. Bra data innebär därför både bra datakvalitet och bra data för ändamålet. Resultatet blir en indikation av framtiden och vad som är sannolikt att hända vid viss bearbetning.

Grunden ligger i att använda historisk data för att förutspå framtiden och låt oss vara ärliga, det är lite av en superkraft.

Frida Boman / Insight Analyst, InsightOne

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy