DR för Linas Matkasse

Linas Matkasse jobbar sedan länge bland annat med adresserad DR för att få in nya kunder. Vårt samarbete började redan 2013 och har sedan dess innefattat såväl en heltäckande kundprofilering som målgruppsurval för specifika kampanjer.

“RESTAURANG HEMMA”

Kampanjens målgrupp har tagits fram med hjälp av en scoringmodell där föregående års kampanjdata kombinerats med extern information för att identifiera vad som påverkar att en individ väljer att bli kund. Den externa informationen kompletterar kunddatabasen med livsstilsbetonade variabler som socioekonomi och demografi, bland annat Mosaic™, för att ge en än mer beskrivande bild av kunden och dess preferenser. Därtill har ROI Division tagit fram en idébaserad ADR-enhet.

Det totala antalet nya kunder var hela 85% högre än kampanjens utsatta mål och visar tydligt att det för ett framgångsrikt resultat lönar sig att jobba hårt både med målgruppsurval och analys, samt att lägga lite extra krut på idé och utformning när man tar fram ett DR.

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy