Visual Art klär publiken med Mosaic

Visual Art – Pionjärer inom DOOH

Nu gör Visual Art det möjligt att lära känna även den breda publiken. I ett samarbete med InsightOne profileras samtliga centralstationer och köpcentrum Visual Art förfogar över med Mosaicdata – fördjupade insikter om livsstil, beteende och konsumtion.

Att känna sin publik har alltid varit vitalt för medieköpare. Inom den digitala industrin har cookiedata under flera år bidragit med massor av relevant information, men som bekant har inte samma teknik fungerat för utomhusindustrin. Behovet hos köparen är dock detsamma, och vi vet att kunskap och tillgång till målgruppsinformation är direkt kopplad till optimerade investeringar och maximal kampanjaffinitet.

Visual Art förfogar idag över Sveriges största DOOH-nätverk, med digitala skärmar på över 120 centralstationer, köpcentrum och flygplatser runt om i landet.

– Att som första OOH-aktör kunna profilera hela vårt nätverk på det här sättet känns fantastiskt, säger Hoss Khosravi, CRO på Visual Art. Att med hjälp av data klä publiken och göra så att våra annonsörer ser vem de har framför sig, är något vi har siktat på att kunna göra under en längre tid – och nu är vi där.

– Även om jag tror att utomhus alltid kommer att vara ett massmedia med siktet inställt på den breda publiken, är jag övertygad om att den här typen av initiativ skapar nya möjligheter för både Visual Art och våra annonsörer. Vi har även utrustat vår programmatiska struktur med Mosaicdata, vilket möjliggör användandet av livsstilsinformation för programmatiska köp, fortsätter Hoss.

Christoffer Jörgensen på InsightOne säger:

– Genom att kombinera smarta dataset har InsightOne tagit fram en nyskapande, geospatial lösning. Den ökar både relevansen och möjligheterna för Visual Arts kunder att göra utomhusannonsering till ett mer målgruppsanpassat medium. Vi tycker att det är kul att se hur Visual Art tar en mer framskjuten position genom datadriven teknik.

Läs mer här: Dagens Media – Visual Art profilerar publiken

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy