Visualiering av smart data
 

Smart data som kan lösa olika kundinsiktsproblem – finns det?

De bästa exemplen på när smart data är använt på det sätt namnet antyder: smart, hittar vi i case där man tidigt identifierat de viktigaste och mest affärskritiska datapunkterna i det egna datat. Det kan handla om KPI:er som man har sett har stor betydelse för hur företaget presterar eller inte presterar. Det smarta datat kan sedan hjälpa till att strukturera, dra isär och länka in dessa datapunkter i en datastruktur som gör det enkelt att sätta i operation eller använda som ett underlag till strategiska beslut.

För att svara på det behöver du först ställa dig frågan vad smart data är. Jo, ett smart dataset är genererat ur en stor mängd relevant konsumentdata som i sig är alltför omfattande för att kunna nyttjas på ett vettigt sätt. Detta gör det smarta datasetet så kraftfullt – en destillerad och mångbottnad slutprodukt av värdefulla samband, sammanfogade i ett och samma uttryck.

För att kunna använda denna information måste vi även kunna applicera den i samma miljö där våra affärsproblem ligger – vårt eget data.

Smart dataset för effektivare marknadsföring och bredare kundinsikter

Som exempel använder jag gärna Mosaic som vi på InsightOne i stor utsträckning använder oss av för att lösa våra kunders problem och behov avseende kundinsikt och ökad effektivitet i marknadsföringen.

Mosaic™ utgör ett smart dataset eftersom man kan använda det till att ställa sina egna kunder i relation till hela den svenska eller Nordiska konsumentpopulationen. Vidare beskriver Mosaic:en dina kunder i en mängd olika perspektiv, vilket tillåter dig att se såväl likheter som olikheter mellan kunder och din marknad. När de affärskritiska egna datapunkterna tar plats i denna beskrivning kommer flera nya insikter att framträda. Finessen med att alla nordiska konsumenter finns med i denna beskrivning, är att man som marknadsförare direkt kan använda det smarta datat och få effekt. Användandet av det smarta datat som ett underlag i strategiska beslut är även kraftfullt eftersom Mosaic™ är ett så kallat trögrörligt data – det är beständigt över tid, vilket lämpar sig väl även för beslut som ska gälla i längre perspektiv.

Markus Jürss, CEO InsightOne

Är du intresserad av hur Mosaic™ fungerar och kan användas? Slå oss en signal!


 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy