Digitala trender – tänk målgrupp även digitalt

Bara under de senaste 120 dagarna har över 250 annonsörer använt sig av data från InsightOne för att styra sin digitala annonsering (programmatic) mot rätt målgrupper. Det är glädjande att allt fler företag inser värdet i relevant kommunikation och drar nytta av att tänka målgrupp även digitalt.

På InsightOne har vi jobbat sedan början av nittiotalet med att strukturera och analysera olika typer av data med ambitionen att göra det enklare att vara en effektiv marknadsförare. Vår devis -Marketing Heroes are born from insight® är en övertygelse hos oss om att den som på bästa sätt omvandlar stora datamängder till smarta insikter, också är den som kan vara mest relevant i dialogen med sina kunder. Vi har arbetat länge med marknadsinsikter, segmentering och målgrupper och var tidiga med att överföra den erfarenheten till den digitala arenan. Idag är vi drivande inom målgruppsstyrd digital annonsering och utvecklar ständigt den digitala världen där vi kombinerar offline- och onlinedata för att kunna styra budskap digitalt till rätt målgrupper. En revolutionerande fördel med att tänka målgrupp är att kunna anpassa innehållet till respektive målgrupp samt dra nytta av det rika sätt som målgrupperna beskrivs på och på så sätt gå från ett mediefokus till ett målgruppsfokus med i princip 100% digital täckning av hushållen.

Det har blivit enklare för annonsörer att agera nu när färdiga målgrupper finns med hög räckvidd. Annonsörerna behöver inte förstå all teknik bakom framtagandet av målgrupperna men måste kunna ta del av all beskrivande data. Annonsörerna behöver egentligen bara få reda på att det här sättet att köpa digital annonsering direkt till målgruppen kan ge resultat oavsett om det handlar om kundkonvertering eller ökad varumärkeskännedom. I vårt programmatic-samarbete med Nordic Data Resources (NDR) och Mktmedia AB har vi kommit långt i att kunna styra annonsköp på målgrupper med hög kvalitet och stor räckvidd för att underlätta kommunikationen med rätt målgrupper digitalt och i multichannel för marknadsförare och annonsörer. Mer än 320 miljoner display visningar har genomförts med Mosaic data fram till idag. Det är inte konstigt att tillväxten är lavinartad då målgruppsstyrda digitala kampanjer genererar dubbelt så bra konvertering som icke målgruppsstyrda.

Vi har själva märkt hur världar möts när vi sitter i möten med representanter från online och offline inom olika branscher och diskuterar gemensamma utmaningar och kan dra nytta av varandras erfarenheter. Allt pekar på att all annonsering i framtiden kommer vara databerikad, så vi är övertygade om att framtidens marknadsförare och kommunikatörer behöver omge sig med rätt kompetens när det handlar om analys och databearbetning. Det blir särskilt viktigt då allt mer kommunikation sker digitalt. Vi ser fram emot ett spännande 2016!

-Håkan Nilsson / Senior Client Manager InsightOne

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy