Bilens aktualitet som både livsstilssymbol & klimatindikator

Alla branscher och industrier kommer att påverkas av den flod av åtgärder som världen nu vidtar för att försöka påverka klimatutvecklingen på vårt klot. I skrivande stund har man i Dubai (COP28) precis försökt komma överens om att bland annat minska användandet av fossila bränslen.

En av de, för konsumenten, kanske mest kännbara effekterna av dessa ambitioner är när bilparken går från att drivas av bensin och diesel till att vara mer eller mindre elektrifierade. Andra bränsletyper är också på väg in i bilfloran.

Denna förändring kommer obönhörligen att öka den ekonomiska belastningen på olika sätt, (då hybrider och elbilar idag är dyrare än motsvarande fossilfordon) och kanske även omfattningen av och det sätt vi idag använder bilen på.

Bilen som, under det senaste 140 åren, varit en av de tydligaste livsstilssymbolerna och en av kronjuvelerna i den symboliska konsumtionen vi idag befinner oss på toppen av. Vårt val av bil indikerar inte bara vår ekonomiska kapacitet utan avspeglar även många andra livsstilsfaktorer i ägarens liv. Detta ser inte minst vi på InsightOne som förädlar bildata i Norden och kopplar detta till just livsstils- och demografidata.

Som bilintresserad kan jag inte låta bli att fundera över hur den förändring vi ser idag i form av nya drivmedel även kommer att påverka både de bilproducerande varumärkenas position och image såväl som konsumenternas uppfattning av de samma. I mångt och mycket har parametrar som motorvolym och maxhastighet bytts ut mot räckvidd och CO-utsläpp. Ett fysiskt exempel på detta är hur snabbt de synliga avgasrören på nya fossilbilar tonas ned i designen och ibland helt döljs. Detta har ju varit något konsumenten gladeligen betalat extra för att få tidigare ( tex kromade ändrör).

Vilka konsumenter ändrar sitt beteende?

När jag tillsammans med mina kollegor tittar på hur den svenska bilparken förändras är vi mer fokuserade på vilka konsumenter som ändrar sitt beteende och hur snarare än hur många nya bilar som registreras. Det är valen som görs av konsumenten vi är besatta av att förstå drivkraften bakom. Vilka segment (i vår värld MosaicLivsstilar) är det som snabbast byter ut sina fossilbilar mot elektrifierade? Är det hybridbilarna eller de helt eldrivna bilarna som tar mark och i så fall i vilka segment?

Valet att byta drivmedel är ju givetvis ett sätt att som enskild bidra till ett bättre klimat, men vi kan även se att segmenten ändrar sitt beteende även gällande hur mycket man kör. Här finns också stora skillnader mellan de olika segmenten.

Dessa val är ju inte enbart drivna av klimatångest utan har en mångfasetterad drivkraftssammansättning där alltifrån ekonomi och geografi spelar in likväl som livsfas och värderingar. De livsstilar vi hittar i glesbygd har ju andra förutsättningar att ladda, och andra förutsättningar i körsträckor. Det intressanta för oss på InsightOne är att vi byggt våra livsstilsmodeller sedan tidigt 90-tal och är vana att titta på förändringar av attityder och konsumtion bland den nordiska befolkningen. Vi tittar dessutom i ganska små segment (44 segment i Sverige) mellan vilka vi kan se stora skillnader i val och beteende. Det skall bli mycket spännande att dyka djupare i denna utveckling och följa den framåt.

  • Markus Jürss, CEO, InsightOne
 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy