Är du rökt?

Eller jobbar du smart med din kunddata?

 
 

Från insikt till action med berikat kunddata

 

Bättre marknadsföring med hjälp av data.

Insamling och addering av data hjälper oss förstå olika kommunikativa målgrupper, förutspå beteenden och skapa relevans i kundresans alla faser.
Säkra din datakvalitet.

Ordning och reda i ditt kunddata lägger grunden för bra marknadsföringsarbete. Vill du veta vem som nyss flyttat, vem som har bil eller barn? Eller helt enkelt se till att kontaktuppgifterna i ditt kundregister är aktuella?

• Integrera smart data i dina CRM processer
• Optimera dina kampanjer med extern data
• Adressavisering och personsök
• API lösning mot tex. Skatteverket
• Berika med Consumer Attributes
- Familj (familjeförhållande, barn, livsfas)
- Ekonomi (hushållsinkomst, betalningsanmärkningar, under- och överskott i kapital)
- Boende (boendetyp och upplåtelseform)
- Bilinnehav (antal bilar, körsträcka).
Hitta rätt målgrupper och få insikt i olika målgruppers värderingar, beteenden och mediekonsumtion med hjälp av Mosaic livsstilsklassificering.

Mosaic™ Sverige är anpassad efter de senaste årens utveckling i det svenska samhället och ger dig som marknadsförare möjlighet att få en djupare förståelse för din målgrupp och de konsumenter du vill kommunicera med. Sveriges hushåll klassificeras i 44 distinkta livsstilstyper och 14 övergripande grupper.
Segmentering är ett förhållningssätt som nyanserar och differentierar en grupp individer; oavsett om de är lojala kunder eller attraktiva prospekt.

Med våra segmenterings- och analystjänster kan vi hjälpa dig att bättre förstå dina kunder och prospekt, deras preferenser och deras köpbeteende. Vi knyter din kunddatabas till marknaden och säkerställer att ditt arbetssätt skapar möjligheter både i och utanför din nuvarande kundstock.
Omvandla din big data till smart data, bestående av värdefulla insikter om dina kunder och din marknad som du kan ta action på.

Genom att ha rätt datafokus kan du på bästa sätt hitta och nå ut till din målgrupp samt effektivisera din marknadsföring.

• Identifiera och nå nya kunder
• Utveckla existerande kundrelationer
• Datastrukturering & modellering
• Riskbedömning
• Lokaliseringsbeslut
Osäker på hur du på bästa sätt utnyttjar data i ditt marknadsföringsarbete?

Vi hjälper dig förenkla analysarbetet och få kontroll över dina processer. Vi arbetar med dig på ett strategiskt, taktiskt och operativt plan och lär dig använda våra verktyg så att du även på egen hand kan jobba med målgruppsanalys, kampanjhantering, responsanalys, uppföljning och automatiserad rapportering.
Workshops ökar engagemang och motivation.

Genom olika uppgifter och scenarion lär vi dig hur du på bästa sätt använder dig av våra datadrivna insikter både strategiskt, taktiskt och operativt i ditt marknadsföringsarbete. Det kan vara nyttigt att arbeta i grupp kring en uppgift eller ett problem för att få fram nya idéer och tankesätt, samt förankra själva insiktsarbetet i gruppen.

Workshop teman: Prospektering, Analys av nuläge, CRM

Så säger andra


"Med hjälp av Mosaic data har vi på Apotek Hjärtat kunnat förfina både våra riktade erbjudanden, men även vårt sortiment i våra apotek. Det har också hjälpt oss till att bli en än mer insiktsdriven organisation."
Josefine Linglöf, CRM Chef
”Resultatet av en framgångsrik segmentering innebär inte bara kampanjresultat, det ger också en mer insiktsfull organisation.”
Mattias Andersson, Analyschef
”InsightOne’s analyser har gett oss viktiga insikter vid vårt etableringsarbete.”
Christian Mannerstråle, Nordisk bygg- och etableringschef
”Genom att implementera Mosaic™ som ett verktyg för analys och segmentering hos oss internt har vi kunnat vara mer specifika när vi upphandlat kommunikationstjänster från till exempel mediebyrå och ODR-distributör.”
Kenneth Kajander, Verksamhetsanalytiker
”Mosaic™ livsstilsklassificering har hjälpt oss med kunskap om var flera grupper som är svåra att nå är koncentrerade. Att vi når dessa grupper är viktigt i ett demokratiskt perspektiv.”
Johan Lidmark, Chef enheten för demokratiutveckling
"Som en av Sveriges största sajter har hitta.se förflyttat sig från ”telefonkatalog” till spännande och relevant innehåll baserat på livsstilsdata. Tack vare InsightOne har vi kunnat ge konsumenterna en ännu mer intressant bild av Sverige."
Richard Bergman, COO
 
 
 

Följ oss


Vi finns i Stockholm och Oslo.