Målgruppsanalys

Målgruppsanalys för bättre kommunikation.

Låt oss hjälpa dig att omvandla big data till smart data. Få värdefulla insikter om dina målgrupper och din marknad som du sedan kan agera på.

Genom att bättre förstå de drivkrafter, behov och önskemål som dina målgrupper har kommer du att kunna vässa kommunikationen och bli mer träffsäker i dina marknadsföringaktiviteter.

En målgruppsanalys kan utföras baserat på en specifik produkt eller tjänst, eller med utgångspunkt i en specifik målgrupp som ni vill lära känna närmare för att kunna ta fram just det som den gruppen söker.

Målgruppsanalys

Målgruppsanalys som omvandlar din kunddata till smart data.

Varför målgruppsanalys?

En målgruppsanalys har ett flertal syften. Bland annat så är det möjligt att identifiera och nå ut till nya kunder och så har du förstås möjlighet att utveckla och fördjupa dina existerande kundrelationer. Den bästa kunden är ju en återkommande kund, det vet alla!

Genom att berika ditt data kan du bedöma potentialen i din målgrupp, samt i vilken utsträckning den finns på marknaden. När du vet vilka parametrar som är centrala i din målgrupp kan du också mäta hur målgruppen presterar i din responsdata. Stämmer den responderande målgruppen överens med den tänkta målgruppen?

Nyförsäljning eller merförsäljning?

Innan du sätter igång med analysen är det viktigt att du är på det klara med vilket syfte analysen har. Är målet att hitta produkter eller tjänster som passar en ny målgrupp eller vill du öka försäljningen till dina befintliga målgrupper?

Vi hjälper dig att ringa in och förstå din tänkta målgrupp. Med rätt data får du tydliga svar på hur målgrupperna faktiskt ser ut och var dom finns på marknaden.

Olika metoder för målgruppsanalys

Kunddata som berikats utgör oftast basen för en målgruppsanalys då detta ger en tydlig bild av vad som karaktäriserar målgruppen. I vissa fall kan analysen kompletteras med till exempel undersökningsdata som tar fram specifika frågeställningar kring målgruppen.

Att använda sig av databaser, till exempel Mosaic™, med kvalitativ eller kvantitativ statistik som svarar på de frågor ni ställer hör till en av våra specialiteter. Här kan man snabbt kartlägga olika målgruppers konsumtionsvanor, se var de befinner sig och hur deras ekonomiska förutsättningar ser ut mm.

Allt detta sammantaget ger er värdefulla insikter som gör det lättare att ta fram målgruppsanpassad kommunikation.


Vill du veta mer eller behöver du hjälp med målgruppsanalys?

no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy