Datasäkerhet

Personlig integritet, personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordningen GDPR.

InsightOne är medlem i branchorganisationen SWEDMA och utöver att följa vad gällande lagar och förordningar föreskriver så säkerställer vi att i alla lägen skydda personlig integritet och att följa SWEDMAs riktlinjer angående god sed.

Läs mer om SWEDMAs riktlinjer.

Våra dataprodukter, såsom t ex Mosaic™ Livsstilar, är statistiska data, dvs. data som bygger på grupper av individer och som inte kan hänföras till enstaka fysiska personer.

Vi köper in data från olika källor för att skapa våra statistiska produkter. Vissa av dessa data innehåller personuppgifter vilka InsightOne behandlar såsom personuppgiftsansvarig.

Den personliga integriteten är viktig för oss och de processer vi använder är skapade med inbyggda integritetsskydd.

Vill du vet mera om hur vi hanterar vår data?

Frågor om GDPR? gdpr@insightone.se

no en

InsightOne Nordic AB 2021 | Cookie Policy