Datasäkerhet

Personlig integritet, personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordningen GDPR.

InsightOne är medlem i branchorganisationen SWEDMA och utöver att följa vad gällande lagar och förordningar föreskriver, så sörjer vi för att i alla lägen skydda personlig integritet och att följa SWEDMA:s riktlinjer och principer angående god sed.

InsightOne har i över 30 år hjälpt företag att bli mer relevanta i sin marknadsföring mot konsumenter genom att skapa konsumentinsikter och insikter kring lokala marknader baserat på statistiska data. Våra unika dataprodukter, såsom t ex Mosaic™ Livsstilar, är statistiska data, d v s data som bygger på grupper av individer och som inte röjer fysiska personers faktiska och personliga uppgifter. För att skapa våra statistiska dataprodukter köper InsightOne in data från olika källor. Majoriteten av källdata är geografiskt aggregerad statistik som köps in från SCB.

Vissa av de källdata vi använder innehåller dock personuppgifter vilka InsightOne behandlar såsom personuppgiftsansvarig. Vi behandlar, efter intresseavvägning, dessa personuppgifter med berättigat intresse som laglig grund. Dessa personuppgifter är offentliga uppgifter – i den mening att de är tillgängliga för var och en som efterfrågar dem från berörd myndighet och behandlingarna sker i processer med inbyggt integritetsskydd i syfte att skapa våra statistiska produkter.

Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar, hur du kommer i kontakt med vårt dataskyddsombud eller hur du kan agera på dina rättigheter? Läs vår integritetspolicy eller kontakta oss på gdpr@insightone.se.

Personlig integritet är viktigt för oss och de processer vi använder är skapade med inbyggt integritetsskydd.

no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy