En marknadsförares bästa vän

En marknadsförares bästa vän i insiktsfrågor är förstahandsdata. Denna visar dock bara en liten del av din kunds vardag och svarar inte på en av de viktigaste frågorna ”Vad gör min kund när hen inte handlar hos mig?”. För att kunna få en övergripande bild av kundens livsfas, livssituation och vardag behövs tredjepartsdata.

Tredjepartsdata är en konkret väg till inte bara kundförståelse, men även till konsument och marknadsförståelse. Med hjälp av tredjepartsdata kan vi enkelt och smidigt få en bild av var kunden spenderar sina pengar förutom hos dig, vilka andra som påverkas av kundens beslut och vilka stora förändringar som sker i livsfasen.

För att skaffa sig rätt förutsättningar för att köpa in tredjepartsdata finns det två vägar att gå: 1) fokusera på att skaffa dig kunskap om datalandskapet för att förstå vilken tillgänglig tredjepartsdata som finns och som kan hjälpa dig att nå dina affärsmål eller 2) arbeta med etablerade konsulter som besitter både kunskapen att göra det mesta utav din förstahandsdata och kunskapen om marknadskrafter, influenser och externdata – för att tillsammans nå dina mål.

Vilken väg du än väljer att ta är tre steg essentiella för att få en fungerande inkorporering av tredjepartsdata: förstå din egen data, fyll på hålen, ha rätt teknik på rätt plats.

Steg 1 – Förstå din egen data

Gör en grundlig datainventering för att se vart i organisationen data samlas in, vilken data som kan sammanföras på ett och samma ställe och vilken data som får användas. Det första steget ger indikation på om en opt-in behöver sättas in i något steg av kundkontakten samt visar vad vi faktiskt vet om kunden.

Steg 2 – Fyll på hålen

När förstahandsdatan och en intern kundbild skapas blir det lättare att se vilka hål som finns i datatillgången. Det är tydligt att man aldrig kommer att veta allt om alla – målet är att veta rätt saker som kan hjälpa till att nå de affärsmål man satt upp. Därför är det av vikt att identifiera vilka affärsprocesser som kräver extra fokus. Vill du till exempel öka konverteringsgraden i olika kanaler måste du veta vart de mest potentiella kunderna befinner sig och i vilka kanaler de är mest mottagliga. Finns inte denna data i interndatat – är det precis ett sådant fokus tredjepartsdatan bör syfta till att ha.

Steg 3 – Rätt teknik på rätt plats

För att kunna genomföra önskade åtgärder och kommunikation med kunder och prospekts måste rätt tekniska förutsättningar finnas. För att kunna utvecklas från datadriven till insiktsdriven måste inte bara rätt data finnas på plats, utan även rätt verktyg att hantera denna data. För att kunna använda personifierad och relevant kommunikation måste verktyg som stödjer just detta finnas.

En marknadsförares bästa vän i insiktsfrågor är förstahandsdata. Vi kommer dock inte långt i världen med endast en vän. Addering av tredjepartsdata, någon som kan hålla dig i handen under resans gång, kommer göra färden mot att nå dina affärsmål mycket tryggare.

Frida Boman / Analytics and Campaign Manager, InsightOne
 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy