Vad vi gör

Kundinsikt med rötterna i bra data.

Vi omvandlar din kunddata till värdefulla insikter om dina kunder och din marknad med hjälp av våra unika dataset. Vet du vad dina kunder gör då de inte handlar hos dig? Eller vilka drivkrafter och värderingar de har? Vilka är dina lönsammaste kunder och hur når du deras tvillingar? Hur ser potentialen på marknaden ut? Vem skall du spendera din annonsbudget på? Var placera din nästa butik och med hurdan produktmix? Det är några av frågorna vi kan svara på. Ju bättre du förstår dina kunder desto smartare kan din strategiska och operativa marknadsföring bli.

Vi tar din marknadsföring från insikt till action med hjälp av data.


Segmentering

Segmentering är ett förhållningssätt som nyanserar och differentierar en grupp individer; oavsett om de är lojala kunder eller attraktiva prospekt. Med våra segmenterings- och analystjänster kan vi hjälpa dig att bättre förstå dina kunder och prospekt. Du får insikt i bl.a. deras livsstil, preferenser och köpbeteende. Vi knyter din kunddatabas till marknaden och säkerställer att ditt arbetssätt skapar möjligheter både i och utanför din nuvarande kundstock.

Prospektering

Vi hjälper dig identifiera och nå ut till nya kunder med rätt budskap i rätt kanal. Genom att berika ditt data kan du bedöma potentialen i din målgrupp samt i vilken utsträckning den finns på marknaden. Vi tar fram dina lönsammaste prospekt på marknaden och ger dig insikt i vilka segment som behöver bearbetas vidare.

Områdesanalys

Områdesanalys ger insikt i vilka personer och vilket potential som finns inom ett visst område. Vanliga frågor som en områdesanalys ger svar på: Var finns köpkraften? Vilken konkurrenssituation råder inom området? Var skall vi etablera nästa butik? Vilken potential finns i området och hur skall utbudet anpassas? Med en djupare förståelse för vem som bor i ditt valda område kan du skapa målgruppsanpassad kommunikation som berör och skapar engagemang.

Databerikning

Genom att addera tredjeparts data på kundbasen får du insikt om vad dina kunder gör då de inte handlar hos dig. Det kan bli ett av dina viktigaste verktyg i marknadsföringen om det används rätt. Denna typ av data kan hjälpa dig identifiera nya mönster, göra skarpare prediktioner och hjälpa dig skapa riktade kampanjer med differentierad kommunikation.

AI och Machine Learning

Från algoritm till modell. AI grundar sig i bra data och vi hjälper er utveckla Machine Learning modeller för kund- och datadrivna beslutsunderlag. Det kan t.ex. vara modeller för prediktiv analys eller olika slags tillämpningar för automatiska beslut.

Vi ser till att du gör rätt kanalval och når rätt personer.

Programmatic
Homepage visitors
Social Media
ADR & ODR
SMS & TM
DOOH

Att jobba smart med sin kunddata är A och O för att uppnå bästa effekt.

no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy