Produkter

Databerikning och kundkännedom i realtid.

Med hjälp av våra molnbaserade analysverktyg kan du självständigt jobba med målgruppsanalys, databerikning, kampanjurval, uppföljning mm.

Vi klär dina kunddata med livsstil, värderingar och drivkrafter i realtid och gör det möjligt för dig att gå från insikt till action på egen hand. 

Bestäm själv när du vill använda vårt data.

Skulle du ha nytta av att veta något av följande i realtid

om dina blivande eller befintliga kunder?

Familjeförhållande

Livsstil

Barn i hushållet

Bilinnehav

Ekonomi

Boendetyp

Analysverktyg med Mosaic™

Segmentation Portal

SAM Insights

API Lösning

Area Insight app för självständigt arbete med din områdesanalys.

Area Insight App

Segmentation Portal

Segmentation Portal™ är en encyklopedi som ger dig all information du behöver i ditt dagliga arbete med Mosaic™ livsstilarna. Verktyget är webbaserat och hjälper dig att bygga en grundlig förståelse för vilka dina kunder är och vilken publik du ska sträva efter.

SAM Insights

SAM Insights – ett helt nytt sätt att se på sin Online-trafik och koppla Mosaic™ livsstilarna till webbesökare & kunder, marknadsföring och CMS.

Med Strategic Audience Map kan du som sajtägare addera en ny dimension på sina besökare och se personen bakom klicken, sidvisningarna och besöken. Vi adderar information som köpkraft, livsstil, boendeform, bilägande och familjesituation för att skapa en tydligare bild av din webbtrafik och vad den innebär för dina affärer.

API Lösning

Löpande uppdateringar av kvalitetsdata – direkt i era egna affärssystem. Med vår Data on Demand tjänst kan du automatiserat addera extern data till din kunddata i realtid. Tjänsten ger dig möjligheten att i realtid evaluera och sortera dina kunder för att kommunicera relevant innehåll i stunden. Data leveras på begäran, vilket ger dig friheten att köpa data då du behöver det.

Area Insight App

Med denna app kan du självständigt och flexibelt arbeta fram insikter kring konsumenterna i ett område utifrån InsightOne:s omfattande och förädlade befolkningsinformation. Detta ger dig underlag för att förstå vilka konsumenter som finns på din lokalmarknad och bli bättre på att anpassa såväl marknadskommunikation som butikskoncept och sortiment utifrån dessa insikter.

Bestäm själv när du vill använda vårt data.

no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy