Data som bränsle i varumärkesarbetet

Datadriven förståelse 

Härom dagen när jag rensade källaren hittade jag min gamla masteruppsats som på ett svindlande teoretiskt sätt bollade med olika begrepp inom varumärkesteorins skönt klyschiga värld. Kul läsning ändå efter så många år.  

Något som slog mig var hur man i varumärkesarbetet arbetar så hårt med att skapa associationsbaser och förstärka uttrycket av de kärnvärden man vill att konsumenten skall uppfatta i varumärket och dess löfte, men så lite man egentligen lägger på att förstå vilka drivkrafter och kringliggande faktorer som ligger bakom en konsuments beteende och attraktion till varumärket.  

Visst görs en hel del undersökningar hos de noggranna varumärkesbyggarna men ofta i fokusgrupper för att få ett mer kvalitativt djup i utfallet. Bra så långt men hur kan vi applicera detta i realiteten? 

Man brukar säga att för att förstå en människas åsikt, preferens eller beteende måste vi förstå personen bakom och vad som genererar dessa val. Jag tror detta är extremt viktigt i allt arbete med varumärke och positionering i en värld som svämmar över med valmöjligheter för kunderna. 

Förstå de som svarar innan de svarar 

Om vi, innan vi kastar oss in i undersökningar kring vårt varumärke och position, bättre kunde förstå hur de som svarar ser ut och har för olika förutsättningar så skulle utkomsten bli så mycket mer insiktsfull och därmed värdefull. Alla har inte samma drivkrafter till ett beslut, en prefrens eller ett beteende även om det, när man först tittar på det, ser så ut. Dessutom erbjuder externdata t ex Mosaic™ en riktigt bra analysstruktur att hänga upp resultaten i. 

Vad menar jag då med detta? Jo, idag finns det fantastiskt bra möjligheter att på förhand förstå vem man frågar genom att applicera externt data (t ex Mosaic™) på en kundstock (om den utgör respondentbas) eller på en extern undersökningspanel.  

På InsightOne strävar vi hela tiden efter att få ut så mycket vi kan av de investeringar våra kunder gör i det datadrivna insiktsarbetet. En av de mest genrativa investeringar man kan göra som marknadsförare är att förstå sin kund och sin marknad – det lönar sig många gånger om eftersom allt utfall och alla mätningar kan relateras till en verklighet som går att ta med i kalkylen och sedan agera på. Detta blir möjligt med användandet av Mosaic™ som kan koppla våra slutsatser kring varumärket och de som konsumerar det ned i verkligheten – där vi skall möta våra framtida kunder. 

Markus Jürss – Sverige chef, InsightOne

Läs mer om Kundinsikt

Vill du veta mer om hur du på bästa sätt använder data i ditt varumärkesarbete?

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy