Fler svenskar föredrar vegetarisk kost

”Jag äter mest vegetariskt nuförtiden”. Känner du igen påståendet?
Det är inte så konstigt, det är nämligen 9% av Sveriges befolkning som numera föredrar vegetarisk kost.

Enligt Kantar Sifo’s Orvesto undersökning ökade denna andel med hela 34% mellan 2016 och 2018, och bara mellan 2017 och 2018 så ökade antalet personer i åldern 16-80 år som föredrar vegetarisk kost med över 100 000 personer.

Tack vare MOSAIC har vi även kunnat undersöka sambandet mellan livsstil och intresset för en vegetarisk kost. Starkast ökning finner vi bland de livsstilstyper där det redan är relativt vanligt med en vegetarisk kost. Hit tillhör ofta unga, välutbildade personer som bor i storstäder och ännu inte bildat familj. I vissa livsstilstyper är antalet som föredrar vegetarisk kost så högt som 28%. Noterbart är dock att bland studenter, som tidigare år (2016-2017) haft en tydlig ökning inom ämnet, har intresset däremot minskat med 1,5 procentenheter mellan 2017 och 2018.

Bland barnfamiljer med medelinkomster är intresset för den vegetariska kosten relativt låg och ingen markant ökning finns heller att skymta under de senaste åren. Däremot ser vi att barnfamiljer spenderar mycket pengar på livsmedel överlag och att de gärna betalar mer för ekologiska och miljövänliga varor. Lägst intresse för vego-mat hittar vi inte helt oväntat bland äldre livsstilstyper som bor i eller utanför mindre och medelstora städer eller på landsbygden. Dessa grupper väljer dock i större grad närproducerade produkter.

Vi ser fram emot att ta del av Orvesto 2019 data för att se hur vego mattrenden utvecklas i de olika livsstilarna.

Med hjälp av InsightOnes tredjepartsdata kan du enkelt och smidigt få en bild av hur din verksamhet påverkas när det sker förändringar i dina kunders livsfaser, samt hur det kommer att påverka deras köpbeslut.

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy