Välkommen Yvette, Isabelle och Patrick!

InsightOne är i full gång efter sommaren, och vi startar hösten med att välkomna våra två nya Junior Insight Analysts, Yvette Baurne och Isabelle Hörlén samt vår nya Data Developer Patrick Andersson till teamet.

Yvettehar en kandidat- och masterexamen i statistik samt en kandidatexamen i beteendevetenskap. Med tidigare arbetserfarenhet av marknadsanalys och säljstöd inom magasin- och tidningsbranschen och med ett stort intresse för statistik och data kliver hon nu in i rollen som Junior Insight Analyst.

«Jag ser fram emot att vara en del av teamet, att utvecklas och lära mig mer, och arbeta med stora mängder data.»

Isabelle har en kandidatexamen i företagsekonomi och en master i marknadsföring i bakfickan, båda från Stockholms universitet. Med tidigare arbetserfarenhet inom marknadsanalys med fokus på varumärkens exponering i traditionella, digitala och sociala medier, tar hon nu an rollen som Junior Insight Analyst.

«På InsightOne ser jag framförallt fram emot att få ta del av segmenteringsarbetet inom olika branscher samt att få hjälpa företag med att utveckla sin marknadsföringspotential ytterligare.»

Patrick har en magisterexamen i geologi med inriktning mot naturgeografi. Redan under universitetstiden fanns ett intresse för vad data kan göra för samhället, och naturgeografi som är kunskapen om hur landskapet ser ut, vilket har stor betydelse för lokalisering av samhälleliga resurser. Patrick har jobbat med data inom många olika branscher; bl.a. skapat terrängmodeller och landanvändningskartor, men även förvaltat databaser med longitudinell populationsdata och medicinska diagnoser mm i en spatial kontext. Med sin breda erfarenhet tar han nu an rollen som Data Developer.

«Det är intressant att få arbeta med ett så övergripande dataset som Mosaic™. Att underhålla det kräver många dataprocesser och slutprodukten ger en mycket informativ bild av samhället i stort. Speciellt intressant tycker jag det ska bli att arbeta tillsammans med det övriga teamet och se alla bidra med sina varierande och unika kunskaper och erfarenheter.»

Vi är super glada över att ha er med i teamet, hurra!

(Bild: Yvette Bauer (till vänster), Isabelle Hörlén (mitten), Patrick Andersson)

Mer information om oss
 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy