Mosaic Livsstilar

14 grupper, 44 typer

Den svenska vuxna befolkningen kan delas upp i 136 Mosaicsegment – baserat på deras köpvanor, beteenden och preferenser. Dessa segment är i sin tur aggregerade till 44 olika livsstilstyper med 14 övergripande grupper. Att upptäcka och förstå vilka livsstilar just dina kunder tillhör är nyckeln till starkare relationer och bättre försäljning.

Mosaic livsstilarna ger dig en nyanserad och heltäckande bild av dina kunders val, preferenser och vanor. Bor man på landet eller i stan, i hyres- eller bostadsrätt, är man singel eller sambo, finns det barn i hushållet, är ekologiska varor viktiga eller är det priset som styr, vad har man för utbildning, vad är ens ekonomiska situation, tar man lätt till sig nya grejer eller är man mer traditionsbunden, i vilken media är man mest mottaglig till reklam, vad sysslar man med på fritiden osv. Insikterna om vad din kund gör då hen inte handlar hos dig ger dig en kundförståelse som bidrar till att du kan vara mer relevant i din kommunikation och i dina erbjudanden. Du kan trycka på saker som är viktiga för just din kund/prospekt och överträffa hens förväntningar.

Nu när människor har fler valmöjligheter och fler sätt att handla, är deras vanor och deras lojalitet viktigare än någonsin. Varje interaktion du har med dina kunder är ett tillfälle att stärka relationen och spela på preferenser. Ju bättre du förstår dina kunder desto starkare kan din marknadsföring bli.

Livsstilarna finns tillgängliga på hushållsnivå för kund- och målgruppsanalys (vid marknadskommunikationsbeslut) och på geografisk nivå för analys av geografiska lägen och upptagningsområden (vid lokaliseringsbeslut). Varje svensk vuxen faller i en av dessa 44 livsstilstyper. Vilka livsstilar är det som handlar hos dig? Ta en närmare titt på vårt verktyg som segmenterar Sveriges konsumenter och ger dig en inblick i hur du lättare kan hitta, förstå och nå dina kunder och prospekts. Var smart, effektivisera din marknadsföring med hjälp av Mosaic™.

Använd Mosaic livsstilarna för att

  • Fatta mer välgrundade och smarta strategiska beslut
  • Förbättra relevansen i din kommunikation och kundupplevelsen i alla kanaler
  • Hitta nya kunder på ett effektivt sätt
  • Utvinn potentialen bland befintliga kunder
  • Bygg lojala, långsiktiga relationer med dina lönsammaste kunder
 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy