Trendspaning – Kan vi se ett skifte i köpkraften bland svenska konsumenter?

Köpkraften bland konsumenterna är i gungning. Vilka svenskar är det som sitter med de största bolånen idag och kan vi redan nu se en förändring i deras köpbeteende? Bankerna och andra experter förväntar sig att Riksbanken gör flera räntehöjningar under hösten, vilket även betyder högre boräntor. Men hur väl rustade är egentligen hushållen? En undersökning som Bjurfors utförde tillsammans med Kantar visar att var femte som äger sitt boende klarar en ränta på upptill fem procent – inte mer. Vi tog en titt på hur bolånen utvecklats bland de svenska hushållen under de senaste åren och ifall vi redan nu kan se ringar på vattnet när det kommer till en påverkad köpkraft.

I vår spaning analyserade vi svenskarnas bolån i relation till förändrat köpbeteende avseende begagnade bilar. Bilen är en av de mest livsstilsindikerande faktorer vi har som konsumenter och en bra indikator på både de hårda (ekonomiska, demografiska) och mjuka (attityder, preferenser, värderingar och drivkrafter) förutsättningar som finns i hushållet.

I vår Mosaic™ kan vi se att människor agerade olika under pandemiåren när det kommer till bolån. En del tog mera lån medan andra minskade sina. Under pandemin (2019-2021) var det tre Mosaic™ grupper som ökade sina bolån; A-köpstarka pionjärerE-Familjecentrerade efterföljare och B-Metropolitiska pionjärer. Efter pandemin är det dock endast gruppen E-Familjecentrerade efterföljare, som fortsatt öka sina bolån markant. Lugnast i båten sitter Mosaic™ grupp I-Eftersläntrare med köpkraft, som har de lägsta bolånen både under och efter pandemin.

I vårt fordonsdata kan vi se att andelen bilar som köpts begagnade har gått upp för alla Mosaic™ grupper under de senaste 6 månaderna, jämfört med månaderna innan sedan 2021. Dvs svensken köper nya bilar i mindre utsträckning än tidigare. I takt med de ökade bolånen kan vi också se att det är samma tre Mosaic™ grupper (A, E och B) som står för den största ökningen i andel bilar som köpts begagnade under senaste halvår (feb-aug 2023). En tydlig indikator på att ett skifte i köpkraften är på gång om du frågar oss.

Har du koll på vilka av dina kunder som påverkas mest av rådande inflation och räntehöjningar? Ta hjälp av vår Mosaic™– en livsstilsbaserad segmentering som ger dig helt nya kundinsikter. Hör av dig så berättar vi mer.

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy