Ingen folk-Tesla, men på god väg

Har Tesla Model 3 blivit den elfolkbil den lanserades som?

SvD rapporterar om Tesla Model 3:s framfart på svenska marknaden med artikeln ”Tesla gasar – men svensk bil toppar”. Vi blev nyfikna på att veta mer om de svenska elbilsköparna, speciellt de som köpt Teslas Model 3 ”folkbil”. Med hjälp av data från Transportstyrelsen, Orvesto Konsument 2018 och de unika Mosaic-livsstilarna tog vi analysen vidare för att få en bättre bild av individerna bakom siffrorna. Nedan en sammanfattning av våra findings.

SvD rapporterade att ca 3500 Tesla Model 3 registrerats i år. Av dessa kan vi se att dryga tredjedelen (36 %) är privatägda. Vi kan konstatera att Model 3 är en populär förmånsbil, men också den populäraste elbilen på privatmarknaden i år med ca 1270 nyregistreringar.

Är Tesla Model 3 en bil för de redan frälsta elbilsägarna?

Vi kan se att bara ca 10 % av de privatpersoner som skaffat en Model 3 i år ägde en elbil vid årsskiftet. Man kan alltså med fog anta att många av de nya Tesla Model 3-ägarna inte har tidigare erfarenhet av elbilar.

Hur är det då med Teslas fanclub? Av Model 3-köparna var det vid årsskiftet bara 4% som ägde en Tesla sedan tidigare. Detta kan anses vara en relativt låg siffra, men beror med stor sannolikhet på att Model 3 är en mindre bil än Tesla S och X. Vi ser att ungefär hälften av Model 3-köparna har minst en bil till, vilket indikerar att Model 3 troligen ofta används som en ”andra-bil”.

Vem är det då som köper en Tesla Model 3?

Vi hittar köparna av Model 3 främst i köpstarka familjer i de större städerna, men även hos köpstarka och teknikintresserade innerstadsfamiljer. Intressant att notera är att det inte längre bara är de mest pionjära konsumentgrupperna som slår till på en elbil, utan även de segment vi kallar ”efterföljare” och ”eftersläntrare” har hakat på.

Med hjälp av data från Orvesto Konsument tittar vi närmre på vad som kan tänkas driva personerna som köper Tesla Model 3. I de grupper som köper Model 3 ser vi en överrepresentation av personer som är oroade för utsläpp från bilar jämfört med Sveriges befolkning i stort. De är dock inte i samma utsträckning beredda att sänka sin levnadsstandard för miljöns skull. Dessa mönster ser vi tydligast bland de mer pionjära familjerna. Vi ser också en överrepresentation av personer som tycker det är viktigt att ha den senaste tekniken i hemmet, jämfört med hela Sverige.

Analysen visar en tydlig trend där grupper som tidigare inte vågat satsa på elbil nu gör det. Elbilsköpen drivs idag av både miljöaspekten och fascination av ny teknik. Även om elbilarna med Tesla Model 3 i spetsen ännu inte nått folkbilsstatus verkar det vara på god väg.

Källa: Data från Transportstyrelsen, Orvesto Konsument 2018 och Mosaic™ livsstilar.

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy