Ökad insikt i medborgardialogen med Mosaic™

Genom att skapa djupare förståelse för vad som kännetecknar olika intressegrupper, samt vilka deras drivkrafter är, har Region Skåne med hjälp av InsightOne och Mosaic™ livsstilsklassificering skapat bättre underlag för konstruktiv medborgardialog.

För att fatta rätt beslut för framtiden och löpande förbättra sitt arbete bjuder Region Skåne regelbundet in till medborgardialog. Med hjälp av specifika intressegrupper använder regionen åsikter och perspektiv från medborgarna för att skaffa ytterligare kunskap inför ett projekt eller en viktig förändring de kan komma att beröras av.

Mosaic™ livsstilsklassificering används av företag och organisationer runt om i världen som ett effektivt verktyg för att identifiera rätt målgrupper och nå insikt om olika målgruppers attityder, beteenden och mediekonsumtion.

För Region Skåne har Mosaic™ livsstilsklassificering tillfört information som möjliggjort ytterligare detalj i beskrivningen av utvalda intressegrupper. De 44 unika livsstilstyperna och 14 övergripande grupperna som Mosaic™ består av, utgör grunden i det ramverk som beskriver intressegrupperna utifrån såväl hårda som mjuka variabler. På så vis tillför Mosaic™ en tydligare förståelse för de drivkrafter och beteenden som kännetecknar olika grupperingar, samt var i regionen de återfinns.

Materialet har bland annat presenterats i kartvy, så kallade ”heat maps”, som visar vilka områden som har en hög koncentration av respektive grupp. Med hjälp av kartorna har Region Skåne sedan kunnat välja plats för olika aktiviteter, baserat på vilka intressegrupper och därmed frågor som med störst sannolikhet är relevanta på respektive plats. Kartorna har också varit användbara för att göra urval för till exempel telefonbearbetning.

”Mosaic™ livsstilsklassificering har hjälpt oss med kunskap om var flera grupper som är svåra att nå är koncentrerade och att nå dessa grupper är viktigt i ett demokratiskt perspektiv”

– Johan Lidmark, Region Skåne

Med ökad insikt om vad som kännetecknar olika intressegrupper jobbar Region Skåne fortsatt med att lyssna på sina medborgare. Tack vare djupgående beskrivningar och smarta urval för direktbearbetning upplever Region Skåne nya möjligheter att fortsätta en konstruktiv medborgardialog.

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy