Mosaic™ Danmark är här!

Mosaic™ Danmark är nu lanserad och klassificerar Danmarks hushåll i 44 distinkta livsstilstyper med 12 övergripande grupper. Klassificeringen är på hushållsnivå och målar upp en tydlig bild av de danska kunderna, deras sociodemografi, livsstil, köpbeteende och värderingar.

Insikter som banar vägen för innovativa strategier och starka kundrelationer.

Med Mosaic Danmark garanteras du en djup inblick i danskarnas liv, attityder och beteenden. Analys- och segmenteringsplattformen är baserad på mer än 500 miljoner informationsrader över 600 olika datavariabler, vilket ger dig en unik grund för att utveckla produkter, kommunikation och erbjudanden. Med hjälp av Mosaic skapar du långsiktiga relationer med de konsumenter som har störst värde för ditt företag.

Dra nytta av marknadens mest detaljerade och uppdaterade segmenteringsplattform när du behöver:
  • – Identifiera de mest attraktiva målgrupperna i kundbasen och på marknaden
  • – Hitta nya kunder effektivt
    – Utveckla målinriktad kommunikation
    – Utveckla differentierade medieplaner
    – Beräkna marknadspotential

Utveckla produkter, kommunikation och erbjudanden.

Mosaic gör det enkelt och funktionellt att skapa differentierad och relevant kommunikation till dina nuvarande och framtida kunder. Segmenterade meddelanden kan riktas över kanaler – både digitalt och analogt. Djupa kundinsikter skapar värdefulla synergier i företagets värdekedja från produktutveckling till marknadsföring, försäljning och kundservice.


12 grupper, 44 livsstilstyper

Vill du veta mer om hur du kan utnyttja Mosaic™ Danmark i din marknadsföring?

KONTAKTA OSS

 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy