Smarta områdesanalyser ger SATS värdefulla insikter

Med nära en ny anläggning i månaden använder SATS områdesanalyser från InsightOne för att få ökad insikt i potentiella lägen för nya etableringar.

Med hjälp av rapporter och interaktiva kartor i verktyget MMExpress hjälper InsightOne SATS att förstå det potentiella upptagningsområdet för en ny anläggning, vilket är en del av den utvärdering SATS etableringsteam gör inför varje nyöppning.

”InsightOne’s analyser har gett oss viktiga insikter vid vårt etableringsarbete” säger Christian Mannerstråle, Nordisk bygg- och etableringschef SATS.

Träningsföretaget SATS har idag över 100 träningscenter i Norden och växer med cirka 10 nya anläggningar per år.

no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy