Vad vi gör

Kundinsikt med rötterna i bra data.

Omvandla kunddata till värdefulla insikter om dina kunder och din marknad. Vem skall du spendera din annonsbudget på, var placera nästa butik och hur nå dina tvillingar? Ju bättre du förstår dina kunder desto smartare kan din marknadsföring bli.

Förstå likheter och skillnader bland dina kunder och skapa kommunikation som resonerar hos din målgrupp. Varje interaktion du har med dina kunder är ett tillfälle att stärka relationen och spela på preferenser.

Nå dina målgrupper med kommunikation och erbjudanden som berör just dem.

Från insikt till action.

Vi klär dina kunder med livsstil, värderingar, drivkrafter samt köpbeteende och gör det möjligt för dig att nå dem i alla kanaler.

Hjärtat i datadriven marknadsföring drivs av kundinsikt och bättre data.

Insamling och addering av data hjälper oss förstå olika kommunikativa målgrupper, förutspå beteenden och skapa relevans i kundresans alla faser.
Säkra din datakvalitet.

Ordning och reda i ditt kunddata lägger grunden för bra marknadsföringsarbete. Vill du veta vem som nyss flyttat, vem som har bil eller barn? Eller helt enkelt se till att kontaktuppgifterna i ditt kundregister är aktuella?

• Integrera smart data i dina CRM processer
• Optimera dina kampanjer med extern data
• Adressavisering och personsök
• API lösning mot tex. Skatteverket
• Berika med Consumer Attributes*
- Familj (familjeförhållande, barn, livsfas)
- Ekonomi (hushållsinkomst, betalningsanmärkningar, under- och överskott i kapital)
- Boende (boendetyp och upplåtelseform)
- Bilinnehav (antal bilar, körsträcka)

*Attributen är framtagna på bostads ID-nivå och består av modellerad data som har en träffsäkerhet på 90-99,9%. Attributen finns på individ, hushålls och adressnivå.
Hitta rätt målgrupper och få insikt i olika målgruppers värderingar, beteenden och mediekonsumtion med hjälp av Mosaic livsstilsklassificering.

Mosaic™ Sverige är anpassad efter de senaste årens utveckling i det svenska samhället och ger dig som marknadsförare möjlighet att få en djupare förståelse för din målgrupp och de konsumenter du vill kommunicera med. Sveriges hushåll klassificeras i 44 distinkta livsstilstyper och 14 övergripande grupper.
Segmentering är ett förhållningssätt som nyanserar och differentierar en grupp individer; oavsett om de är lojala kunder eller attraktiva prospekt.

Med våra segmenterings- och analystjänster kan vi hjälpa dig att bättre förstå dina kunder och prospekt, deras preferenser och deras köpbeteende. Vi knyter din kunddatabas till marknaden och säkerställer att ditt arbetssätt skapar möjligheter både i och utanför din nuvarande kundstock.
Omvandla din big data till smart data, bestående av värdefulla insikter om dina kunder och din marknad som du kan ta action på.

Genom att ha rätt datafokus kan du på bästa sätt hitta och nå ut till din målgrupp samt effektivisera din marknadsföring.

• Identifiera och nå nya kunder
• Utveckla existerande kundrelationer
• Datastrukturering & modellering
• Riskbedömning
• Lokaliseringsbeslut
Osäker på hur du på bästa sätt utnyttjar data i ditt marknadsföringsarbete?

Vi hjälper dig förenkla analysarbetet och få kontroll över dina processer. Vi arbetar med dig på ett strategiskt, taktiskt och operativt plan och lär dig använda våra verktyg så att du även på egen hand kan jobba med målgruppsanalys, kampanjhantering, responsanalys, uppföljning och automatiserad rapportering.
Workshops ökar engagemang och motivation.

Genom olika uppgifter och scenarion lär vi dig hur du på bästa sätt använder dig av våra datadrivna insikter både strategiskt, taktiskt och operativt i ditt marknadsföringsarbete. Det kan vara nyttigt att arbeta i grupp kring en uppgift eller ett problem för att få fram nya idéer och tankesätt, samt förankra själva insiktsarbetet i gruppen.

Workshop teman: Prospektering, Analys av nuläge, CRM

Få insikt i vad din kund gör då hen inte handlar hos dig.

Kundkännedom med databerikning.

Vad gör din kund då hen inte handlar hos dig? Vilken inkomst, boendeform, bilägande och familjesituation har de? Vilka intressen karaktäriserar dem och var befinner de sig geografiskt?

Databerikning ger dig djupare insikt i kunden bakom data och öppnar nya möjligheter till relevanta erbjudanden och kommunikation genom hela kundresan.

 

 

Med rätt data på plats ökar du även träffsäkerheten att hitta och nå nya kunder på marknaden.

Träffande kommunikation.

Nå dina kunder och prospekts oberoende kanal. 

Vi hjälper dig kartlägga dina kunder och nå dina specifika målgrupper både analogt och digitalt. 

Läs mer om Mosaic™.

Kundinsikt som banar vägen för innovativa strategier och starka kundrelationer.

Vi finns i Stockholm och Oslo.