Tag Archives: målgrupsstyrd annonsering

Frukostseminarie – Digital segmentering och targeting

Välkommen på frukostseminarie 20.10! Den här gången kommer vi att gå in på ämnet segmentering och targeting på den digitala arenan. Vi har länge varit en vass spelare när det…