Studieförbundet vuxenskolans rikskampanj

Studieförbundet Vuxenskolans rikskampanj bidrog till en ökning av antalet anmälda kursdeltagare med 15 % jämfört med tidigare år. Hur? Med ökad insikt och skarpa analyser!

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) arbetar sedan flera år tillbaka tillsammans med InsightOne för att på bästa sätt förstå och differentiera kommunikationen till sina olika deltagargrupper. Efter att ha gjort ett par enskilda analyser vid utvalda tillfällen jobbar SV sedan ett antal år tillbaka med Mosaic™ livsstilar för att segmentera sin deltagarbas.

”Genom att implementera Mosaic™ som ett verktyg för analys och segmentering hos oss internt har vi kunnat vara mer specifika när vi upphandlat kommunikationstjänster från till exempel mediebyrå och ODR-distributör.” berättar Kenneth Kajander, verksamhetsanalytiker på Studieförbundet Vuxenskolan.

Mosaic™ livsstilsklassificering ger en tydlig bild av SVs deltagare utifrån deras sociodemografi, livsstil, köpbeteende och värderingar. Med en ökad förståelse för deltagarnas drivkrafter och attityder, i kombination med intern information som till exempel kurshistorik, kan SV säkerställa att den mest drivande och relevanta kommunikationen sker med de deltagare som har bäst förutsättningar att bli lönsamma.

Mosaic™ livsstilsklassificering ger också bättre förutsättningar för att kommunicera i den kanal där respektive deltagargrupp är mest mottaglig.

no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy