SOL – smart dataset
 

SOL – ett dataset som ger din kommunikation en ny dimension

Vi människor är olika, och tur är väl det. Vi har olika värderingar, befinner oss i olika livsfaser och har olika sätt att förhålla oss till olika saker i livet. Dessa olikheter slår igenom på många sätt där vi på InsightOne framför allt tittar på vårt beteende som konsumenter. Här arbetar vi sedan länge med olika typer av data för att identifiera, förstå och nå kunder i olika kontexter.

Konsumenter reagerar olika på kommunikation

Ett av de områden där vi tidigare inte har varit så fokuserade, men som spelar en stor roll när det gäller att ”nå fram” till konsumenten är – kommunikation. Vi har aldrig och kommer aldrig att vara skapare av kommunikation, det finns det många andra som är bättre på än vi. Vad vi däremot är duktiga på, är att strukturera upp grupper av konsumenter beroende på deras olikheter som konsumenter. Kommunikation är faktiskt en sådan olikhet – sättet vi tar till oss kommunikation.

Under de senaste 20–25 åren har mycket forskning bedrivits kring de kommunikationspsykologiska aspekterna för människan och hur vi tar till oss av den kommunikation vi får riktad till oss. Det handlar i grund och botten om hur vi förhåller oss till auktoriteter och här är vi olika.

Val av tonalitet efter grupptyp för träffsäker kommunikation

Idag råder stor vetenskaplig enighet om de grundläggande mekanismerna för detta och att det i huvudsak går att, grovt, dela in människor i tre olika grupperingar när det gäller på vilket sätt vi förhåller oss till kommunikation som någon (t ex ett företag) vill att vi ska ta del av. Dessa tre grupper är de Självständiga, de Oberoende och de Lojala. Här finns stora möjligheter till att öka relevansen i att anpassa sin tonalitet för att öka sannolikheten att mottagaren tar till sig det du vill kommunicera.

Tillsammans med DX9 – ett team med bakgrund inom beteendevetenskap och marknadsföring, har vi på InsightOne tagit fram ett dataset som vi kallar SOL. Det gör det möjligt att allokera ut dessa olikheter på en kundstock eller en marknad i syfte att öka relevansen på sättet vi kommunicerar. SOL i kombination med erbjudande, kreativitet och rätt kontext ökar sannolikheten att mottagaren tar till sig kommunikationen på ett betydligt bättre sätt än om alla får samma typ av kommunikation.

Markus Jürss, Sverigechef InsightOne

Är du intresserad av hur SOL fungerar och kan användas? Slå oss en signal!


 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2022 | Cookie Policy