SAM Insights

Skapa en tydligare bild av din webbtrafik.

Kombinera Mosaic Livsstilar med er Online-data för att kunna agera mer strategiskt i era digitala kanaler.

Genom att använda SAM-tjänsten kan du som sajtägare addera information som köpkraft, livsstil, boendeform, bilägande och familjesituation på dina besökare och skapa en tydligare bild av din webbtrafik och vad det innebär för dina affärer.

SAM Insights

Kombinera Mosaic med er Online-data

Genom att koppla dina online besökare till specifika Mosaic målgrupper kan du ta fram personaliserad kommunikation som addresserar besökarens verkliga preferenser och drivkrafter.

Du får även insyn i vilka kampanjer som drar in vilka målgrupper, vilka som blir kunder, vilka som inte blir det, samt möjligheten att styra programmatisk annonsering till de olika grupperna.

Omsätt insikterna programmatiskt

Att marknadsföra stort och brett hör till gårdagen, särskilt om vi talar marknadsföring i digitala medier. Det gäller att hitta rätt budskap för rätt kund vid rätt tidpunkt.

Det unika med SAM Insights är att de insikter du får kan omsättas i programmatisk marknadsföring genom Nordic Data Resources målgrupper – Mosaic Online. Dessa finns för annonsstyrning i samtliga DSPer på den nordiska marknaden.

Funktioner och användning

1. Vem är kunden

Om du aldrig arbetat med livsstilsdata och socio-ekonomisk data så är SAM den perfekta ingången.

Skapa en bild av din marknadsposition genom en enkel filuppladdning som inte berörs av GDPR.

Utgå från dina kunders postnummer för att få en övergripande bild av dina kunder kontra din marknad.

2. Analysera din webtrafik

Applicera samma marknadsdata på dina besökare till din webbsajt, det gör dem jämförbara med dina kunder och du kan se kunden bakom klicket.

Se vilka segment som konverterar från besökare till kund. Enkelt att genomföra med ett lätt script på sajten.

Nu har du tagit ett viktigt steg mot att aktivera dina insikter.

3. Marknadsför dig mot rätt målgrupp

Nu vet du vilka marknadssegment som är mest relevanta för ditt varumärke och erbjudande.

Du kan se potentialen på marknaden och du kan styra din marknadsföring mot exakt rätt kundgrupp.

Detta gör att du kan omsätta dina insikter i konkreta aktiviteter och börja tjäna pengar på insikterna du skapat.

3 sätt att komma igång med SAM Insights

Gör en GDPR-säker kundanalys

En bra punkt att utgå från är att göra en övergripande kundanalys. Utgå från postnummer för att slippa blanda in GDPR i leken. Ta fram en XSLX-fil över dina kunder med ett postnummer per kund ett postnummer per rad. Ladda upp filen i SAM och på ett par ögonblick har du en grundläggande analys av din kundstock.

Börja analysera dina besökare

Ladda ner ett script och lägg på din sajt, med det här scriptet kommer du att kunna jämföra dina kunder med dina besökare, se vilka konsumentgrupper som attraheras av dina erbjudanden och därmed förstå vilka som konverterar till kund. Men kanske ändå viktigare: vilka som INTE blir kund.

Agera på dina insikter

När du har en bild av dina kunder, en bild av dina besökare och kan sätta dem i ett marknadsperspektiv, då har du möjlighet att agera. Styr din marknadsföring, personalisera dina digitala kanaler eller berika ditt CRM med samma dataset i alla led och i alla aktiviteter. Börja optimera, serva dina kunder och öka din tillväxt.

Lyssna till vårt Webinarie om Fast och Slow data i SAM Insights.

En produkt utvecklad i samarbete med

Skapa en tydligare bild av din webbtrafik och vad den innebär för dina affärer.

no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy