Region Skåne använder Mosaic

Region Skåne har med hjälp av InsightOne och Mosaic™ livstilsklassificering skapat bättre underlag för konstruktiv medborgardialog.

För att fatta rätt beslut för framtiden och löpande förbättra sitt arbete bjuder Region Skåne regelbundet in till medborgardialog. Med hjälp av specifika intressegrupper använder regionen åsikter och perspektiv från medborgarna för att skaffa ytterligare kunskap inför ett projekt eller en viktig förändring de kan komma att beröras av.

För Region Skåne har Mosaic ™ livsstilsklassificering tillfört information som möjliggjort ytterligare detalj i beskrivningen av utvalda intressegrupper. De 44 unika livsstilstyperna och 14 övergripande grupperna som Mosaic ™ består av, utgör grunden i det ramverk som beskriver intressegrupperna utifrån såväl hårda som mjuka variabler. På så vis tillför Mosaic ™ en tydligare förståelse för de drivkrafter och beteenden som kännetecknar olika grupperingar, samt var i regionen de återfinns.

Materialet har bland annat presenterats i kartvy, så kallade ”heat maps”, som visar vilka områden som har en hög koncentration av respektive grupp. Med hjälp av kartorna har Region Skåne sedan kunnat välja plats för olika aktiviteter, baserat på vilka intressegrupper och därmed frågor som med störst sannolikhet är relevanta på respektive plats. Kartorna har också varit användbara för att göra urval för till exempel telefonbearbetning.

”Mosaic ™ livsstilsklassificering har hjälpt oss med kunskap om var flera grupper som är svåra att nå är koncentrerade och att nå dessa grupper är viktigt i ett demokratiskt perspektiv” – Johan Lidmark, Region Skåne

Med ökad insikt om vad som kännetecknar olika intressegrupper jobbar Region Skåne fortsatt med att lyssna på sina medborgare. Tack vare djupgående beskrivningar och smarta urval för direktbearbetning upplever Region Skåne nya möjligheter att fortsätta en konstruktiv medborgardialog.

Läs mer om Mosaic

 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2023 | Cookie Policy