Personvernerklæring

Hvilke data behandler InsightOne?

Selskapet arbeider med ulike data fra forskjellige datakilder. Det er 5 grupper av data som benyttes til analyse og innsikt.

* Mosaic™ klassifiseringsmetodikk

* Demografidata

* Økonomiske data

* Bygningsdata fra Matrikkelen

* Kjøretøydata

 

Vil du vite mer om hvordan vi håndterer våre data?

Den personlige integriteten er viktig for oss, og prosessene vi bruker er i henhold til GDPR.

Hvem bruker våre data?

Våre kunder er offentlige og private virksomheter innenfor de fleste bransjer. Data benyttes til analyse og til formidling av adresser til markedsføringsformål.

Fokuset vårt er å systematisere data og relevant markedsinformasjon for å øke våre oppdragsgiveres forståelse av markedet og kundene.

Oppdateringsrutiner

Opplysningene oppdateres med ulikt intervall i tråd med når de publiseres. Vi bruker mye ressurser på å forsikre oss om at våre data er så korrekte som mulig.

Det øverste ansvaret for behandling av data ligger hos CEO i InsightOne Nordic AS – Geir Olav Iversen.

For spørsmål eller feedback ta kontakt på: info@insightone.no

Vi finnes i Oslo og Stockholm.