MOSAIC

Livsstilsbasert segmentering.

Kort om Mosaic™.

 

Mosaic™ er verdens ledende forbrukerklassifisering og anvendes av ledende selskaper rundt omkring i verden for å få økt innsikt om forbrukernes* livsstil og adferd, i både eksisterende kundebase så vel som markedet som helhet. Verktøyet hjelper deg finne riktig målgrupper, og gir deg innsikt i ulike målgruppers holdninger, adferd og mediekonsum. Gjennom å bedre identifisere og forstå målgruppene dine, kan du mer effektivt skaffe nye kunder, samt utvikle og utvide potensialet hos eksisterende kunder.

Analyse- og segmenteringsplattformen er landspesifikk og er også tilgjengelig på nordisk og globalt nivå, som muliggjør samordning av markedsarbeid over landegrensene.

*Bruk av Mosaic™-data er GDPR «compliant» og krever ikke særskilt samtykke.

Livsstil, verdier og kjøpsbeslutninger med utgangspunkt i data og statistikk.

Mosaic™ Norge.

 

Mosaic™ Norge baseres på analyse av de seneste trendene i samfunnsutviklingen i Norge, en omfangsrik mengde av høykvalitativ data og en sofistikert og patentert metodikk for cluster-analyse. Livsstilsklassifiseringen valideres og støttes opp av analyse og konklusjoner av data fra erkjente markedsundersøkelser. Mosaic™ klassifiserer Norges befolkning i 44 livsstilstyper i 13 hovedgrupper.

Last ned brosjyren for en dypere innsikt i norske livsstil.

Mosaic™ livsstiler.

 

Mosaic-livsstilene gir deg et nyansert og dekkende bilde av dine kunders valg, preferanser og vaner. Bor man på landet eller i byen, i eie- eller leieforhold, er man singel eller samboer, finnes det barn i husholdet, er økologiske varer viktige eller er det prisen som styrer, hva har man av utdanning, hva er den økonomiske situasjonen, tar man lett til seg nye produkter eller er man mer tradisjonsbundet, i hvilken medier er man mest mottakelig for reklame, hva slags interesser han man osv. Innsikten om hva din kunde gjør når den ikke handler hos deg gir deg en kundeforståelse som bidrar til at du kan være mer relevant i din kommunikasjon og i dine tilbud, og dermed overstige kundens forventninger.


Du kan overgå kundens forventninger ved å være mer spesifikk i kommunikasjonen enn noen gang før.

Hver interaksjon du har med dine kunder er en mulighet til å styrke relasjonen og spille på preferanser. Jo bedre du forstår dine kunder, desto sterkere kan din markedsføring bli.

Mosaic-segmentene finnes for kunde- og målgruppeanalyser for optimalisert markedskommunikasjon og som analyse av geografiske områder for lokaliseringsbeslutninger. Alle nordmenn er klassifisert med Mosaic.

Hvilke forbrukergrupper handler hos deg?

Kommuniser med Mosaic™ både analog og digital.

Kommuniser med Mosaic™.

 

Bruk Mosaic™ til å nå publikum i alle medier, formater og enheter. Visste du at du kan plassere alle dine digitale annonser på ett eller flere Mosaic™ -segmenter?

Mosaic™ ADR – Adresser til DM og TM

Nå Mosaic™ målgruppen din gjennom postkassen eller via telefonen. Vi samarbeider med Iper Direkte, et ledende søkeselskap som blant annet kan levere adresseoppdateringer og oppslag på bedrifter og konsumenter, adressevask, datavask, adresselister og lignende.

Digital Mosaic™

Digital Mosaic™ er målrettet kjøp av programmatiske annonser. Du kan plassere alle dine digitale annonser på ett eller flere Mosaic™-segmenter. Bruk Digital Mosaic™ til å nå publikum i alle medier, formater og enheter. Vi jobber med Nordic Data Resources (NDR), som er ledende i Norden når det gjelder å nå målgruppene digitalt.

Mosaic™ via sosiale medier

Vi hjelper deg med å nå dine segmenter og publikum på Facebook og Instagram. Sosiale medier er et godt supplement til andre kanaler, og vi sørger for at du kommuniserer med det samme publikum uansett kanal.

Mosaic™ SMS

Nå dine Mosaic™-målere via SMS. Vår partner LINK Mobility håndterer 6,3 milliarder meldinger per år. Meldinger som inneholder fakturaer, betalinger, spesialtilbud, kuponger, kundeloyalitetsprogrammer og annen informasjon som pakkeleveranser, fly, banktjenester, etc.

Jo bedre du forstår dine kunder, desto sterkere kan din markedsføring bli.

Vi finnes i Oslo og Stockholm.