Dette gjør vi

Kundeinnsikt med røtter i gode data.

Konverter kundedata til verdifull innsikt om dine kunder og ditt marked. Hver samhandling du har med kundene dine, er en mulighet til å styrke forholdet og spille på preferanser. Jo bedre du forstår dine kunder, desto sterkere vil markedsføringen din være.

 

Vi knytter din kundebase til markedet, og sikrer at ditt arbeid skaper muligheter både i og utenfor din nåværende kundebase.

Fra innsikt til handling.

Hjertet av datastyrt markedsføring er drevet av kundeinnsikt og gode data.

Vi hjelper deg med å finne riktige målgrupper og gir deg innsikt i ulike målgruppers interesser, holdninger og medieadferd. Gjennom bedre å identifisere og forstå dine målgrupper kan du mer effektivt skaffe nye kunder, utvikle og utvide kundepotensialet, sikre økt lojalitet og bedre lønnsomhet.

Mosaic-livsstilene gir deg et nyansert og dekkende bilde av dine kunders valg, preferanser og vaner. Bor man på landet eller i byen, i eie- eller leieforhold, er man singel eller samboer, finnes det barn i husholdet, er økologiske varer viktige eller er det prisen som styrer, hva har man av utdanning, hva er den økonomiske situasjonen, tar man lett til seg nye produkter eller er man mer tradisjonsbundet, i hvilken medier er man mest mottakelig for reklame, hva slags interesser han man osv.

Innsikten om hva din kunde gjør når den ikke handler hos deg gir deg en kundeforståelse som bidrar til at du kan være mer relevant i din kommunikasjon og i dine tilbud, og dermed overstige kundens forventninger.

Dine kunder har i dag flere måter å handle på og flere valgmuligheter enn noen gang før, og deres vaner og lojalitet er derfor viktig. Hver interaksjon du har med dine kunder er en mulighet til å styrke relasjonen og spille på preferanser. Jo bedre du forstår dine kunder, desto sterkere kan din markedsføring bli.

Mosaic-segmentene finnes for kunde- og målgruppeanalyser for optimalisert markedskommunikasjon og som analyse av geografiske områder for lokaliseringsbeslutninger. Alle nordmenn er klassifisert med Mosaic. Hvilke forbrukergrupper handler hos deg?
Segmentering er en tilnærming som nyanserer og differienserer en gruppe individer; uansett om de er lojale kunder eller attraktive prospekter.

Med våre segmenterings- og analysetjenester kan vi hjelpe deg å bedre forstå dine kunder og prospekter, deres preferanser og kjøpsadferd. Vi knytter din kundebase til markedet, og sikrer at ditt arbeid skaper muligheter både i og utenfor din nåværende kundebase.
Vær smart online. Finn, forstå og nå dine beste segmenter og målgrupper på Facebook og Instagram. Sosiale medier fungerer godt som komplementære kanaler, og vi sørger for at du kommuniserer med samme målgrupper uansett kanal.

Bruk Mosaic™ for å definere din målgruppe på tvers av alle medier, formater og enheter.

Visste du at du kan plassere alle dine digitale annonser på ett eller flere Mosaic™-segmenter? Digital Mosaic™ anses av både mediebyråer og annonsører å være et revolusjonerende produkt, hvor InsightOne og Nordic Data Resources (NDR) er i førersetet i Norden når det kommer til multikanalsegmentering.
Usikker på hvordan du best mulig utnytter data i markedsføring?

Vi hjelper deg forenkle analysearbeidet og få kontroll over dine prosesser. Vi arbeider med deg på et strategisk, taktisk og operativt nivå og lar deg bruke verktøyene våre slik at du på egenhånd kan jobbe med målgruppeanalyse, kampanjehåndtering, responsanalyse, oppfølging og automatisk rapportering.
Workshops leder til engasjement og motivasjon!

Gjennom ulike oppgaver og scenarier lærer vi deg hvordan du best utnytter datadrevet innsikt på strategisk, taktisk og operativt nivå i markedsføringsarbeidet.

Tema for workshops: Prospektering, Analyse av dagens situasjon og CRM

Få innblikk i hva kunden gjør når de ikke handler hos deg.

Mer relevant kundereise.

Hva gjør kunden din når de ikke handler hos deg? Vet du hvilken kjøpekraft, bolig og bil de har? Hva med familiesituasjonen? Hvilke interesser karakteriserer dine kunder, og hvor bor de geografisk? 

Våre data gir deg dypere innsikt i kunden, og det åpner for nye muligheter for mer relevant kommunikasjon gjennom hele kundereisen.

Med de riktige dataene på plass øker du muligheten til å finne og nå nye kunder i markedet.

Kunnskap og kommunikasjon.

Vi hjelper deg med å kartlegge kundene dine og nå dine spesifikke segmenter og målgrupper tvers av alle medier, formater og enheter. 

InsightOne er i førersetet i Norden når det kommer til multikanalsegmentering, vi sørger for at du kommuniserer med samme målgrupper uansett kanal.

Kundeinnsikt som skaper vei for innovative strategier, sterke kundeforhold og økt lønnsomhet.

Vi finnes i Oslo og Stockholm.