Naturskyddsföreningens resa mot 200 000 medlemmar

Naturskyddsföreningen har med hjälp av InsightOnes analyser och smarta urval gått ifrån att enbart fokusera på ett positivt avslut i den enskilda nyrekryteringsaktiviteten, till att bygga mer nyanserade målgrupper med hänsyn till bland annat givarvilja och medlemstid.

Utmaningen

Vid en ursprunglig analys av medlemsarbetet såg Naturskyddsföreningen bland annat att vissa grupper muntligen tackade ja till medlemskapet men utan att senare betala och på så vis fullfölja tecknandet av sitt medlemskap. Andra medlemmar förlorades i samband med förnyelse mellan år ett och två. Däremot fanns det också andra grupper som var både lojala vid förnyelsen samt positiva till att utöver sin medlemsavgift ge ytterligare gåvor.

I arbetet mot 200 000 medlemmar bidrog InsightOne med att först identifiera de medlemmar som visat både lojalitet och benägenhet att ge ytterligare gåvor. Genom att därefter beskriva dessa bl a med Mosaic ™ livsstilsklassificering kan Naturskyddsföreningen nu även identifiera personer som uppvisar samma kännetecknande drag, så kallade ”tvillingar”, både i och utanför den befintliga medlemsbasen.

Baserat på de nyvunna insikterna hjälpte InsightOne också till att ta fram träffsäkra urval för olika typer av medlemskap, olika rekryteringskanaler och en indikation på vilken tid på dygnet som olika grupper sannolikt var mottagliga.

Resultatet

Naturskyddsföreningen ökade sina resultat per person och antal betalande medlemmar med 17% i telemarketingkanalen. Förnyelsegraden mellan år ett och två ökade med nära 10% och de smarta urvalen gör att rekryteringsinsatserna nu riktas mot de lojala & lönsamma medlemmarnas ”tvillingar”.

Baserat på nyvunnen insikt har Naturskyddsföreningen också utvecklat de nya kanalerna Face2Face och Door2Door som ger positiva resultat.

Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Genom sitt arbete för att påverka politiker, jaga miljöbovar och påverka lagstiftningen är föreningen idag Sveriges största miljöorganisation med över 220 000 medlemmar.

 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy