Mosaic™ Sverige – uppdaterat data och beskrivningsmaterial

Uppdaterat beskrivningsmaterial för Mosaic™ Sverige finns nu tillgängligt i Segmentation Portal™ samt som digital broschyr. 

För att på ett så korrekt sätt som möjligt klassificera Sveriges konsumenter, adresser och områden i Mosaic™ Livsstilar genomför vi årligen uppdateringar med hänsyn till förändringar i bakomliggande data.

I samband med senaste uppdatering har beskrivningsmaterialet för Mosaic™ Sverige livsstilarna uppdaterats med ny information kring såväl demografi, socioekonomi, boende, bilinnehav och livsstilsbeteenden som intressen, köp- och medievanor.

Nytt för i år är att vi uppdaterat bilderna och även berikat beskrivningarna på grupp- och typnivå med värderingar, drivkrafter och attitydsparametrar, för att ge er som jobbar med Mosaic™ ett så bra underlag som möjligt för analys- och insiktsarbete.

I samband med uppdateringen har följande namnändringar gjorts på grupp-/typnivå: 

  • Mosaic™ grupp G – Efterföljare i Multikulturell Förort (tidigare benämnd Multikulturella Efterföljare) 
  • Mosaic™ typ G23 – Familjer i Multikulturell Förort (tidigare benämnd Multikulturella Familjer)  

För dig som arbetar med Mosaic™ livsstilar i analys 

Vi har inte ändrat själva Livsstilsindelningen, uppdateringen påverkar därför inte sättet du jobbar med Mosaic™ i analys. Däremot kan en kund byta livsstil i och med uppdateringen, fast de bor kvar på samma adress, allt för att klassifceringen skall bli så korrekt som möjligt.  

I den senaste versionen har vi dessutom uppdaterat vår databas med nytillkomna adresser i folkbokföringsregistret. Det innebär att noggrannheten på klassificeringen ökar ytterligare och andelen som inte klassificeras minskar.

För dig som tar emot och bearbetar våra filer 

De flesta körningar påverkas inte alls av uppdateringen ur ett tekniskt perspektiv.  

För att underlätta våra användares övergång till de nya officiella namnen kommer vi i data-leveranser till er som befintlig kund att fortsätta leverera med de gamla benämningarna, till dess att ni meddelar oss att ni är redo för att ta emot dataleveranser med de nya namnen. 

Om filerna vi levererar på något sätt förändras kommer våra produktionsledare att kontakta er för att säkerställa att ni har rätt underlag för att hantera justeringar. Om vi i dagsläget enbart får en delmängd av era kunder, typiskt de som saknar Mosaic™ klassificering eller som har flyttat, bör vi inför nästa körning få en ny totalfil för att klassificera om samtliga kunder. Vi kommer att kontakta de av er som är berörda.

För mer information om uppdateringen:  


 
 
 
 
no en

InsightOne Nordic AB 2024 | Cookie Policy