Molntjänster

Data då du behöver det.

Databerikning och kundkännedom i realtid.

 

Med hjälp av våra molnbaserade tjänster kan du även på egen hand jobba med målgruppsanalys, kampanjurval, responsanalys, uppföljning och automatiserad rapportering.

Tillgång till Mosaic-data med några klick.

Segmentation Portal™

Segmentation Portal™ är en encyklopedi som ger dig all information du behöver i ditt dagliga arbete med Mosaic™. Verktyget är webbaserat och hjälper dig att bygga en grundlig förståelse för vem dina kunder är och vilken publik du ska sträva efter.

 

LOGGA IN

INTRO

———————————

Mosaic™ Audience

Mosaic™ Audience är ett verktyg skapat för dig som redan arbetar med Mosaic-livsstilar och söker svar på konsumenternas attityder, beteenden och intressen.

Audience hjälper dig skapa en profil av dina idealkunder genom att översätta ett antal specificerade kriterier till Mosaic Grupper eller Typer. Detta ger dig en djupare förståelse för din “Target Audience” och hjälper dig hitta andra segment med liknande drag.

 

LOGGA IN

———————————

 

Insight Dashboard

Att förstå stora mängder data har aldrig varit enklare! Insight Dashboard visualiserar tydligt din viktigaste data för att underlätta det dagliga insiktsarbetet. Dashboarden tillåter dig att visualisera er data tillsammans med externdata från InsightOne. Informationen anpassas efter dina behov och önskemål och kan kopplas bland annat till din hemsida, kundbas, olika register mm. Dashboarden kan användas för att visualisera era viktigaste KPI’er, ge en djupare bild av era kunder och fungera som underlag för er mediabyrå.

Data som InsightOne kan berika med är exempelvis ålder, livsfas, barn, familjestruktur, hushållsinkomst, boendeform, bilägande etc., samt även mjuka egenskaper som intressen och värderingar.

———————————

 

API tjänster

Integrera våra tjänster i dina egna applikationer. Med vår Data on Demand tjänst kan du automatiserat addera extern data till din kunddata i realtid. Tjänsten ger dig möjligheten att i realtid styra t.ex. erbjudande eller innehåll mot dina kunder eller prospekts. Med vår Campaign Selection tjänst kan du själv göra smarta kampanjurval bland dina egna kunder. Genom att berika din kundlista med extern data kan du effektivare styra urvalet till din kampanj.

 

Bestäm själv när du vill använda vårt data.

Färskpressat är godast. Det gäller även din kunddata.

Vi finns i Stockholm och Oslo.